Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:499 · Visa fulltext
Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258
Ändring, SFS 2008:357
Rubrik: Lag (2008:357) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207
Ändring, SFS 2010:671
Rubrik: Lag (2010:671) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2012:946
Rubrik: Lag (2012:946) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 10 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2017:48
Rubrik: Lag (2017:48) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141