Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:499 · Visa fulltext
Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258
Ändring, SFS 2008:357
Rubrik: Lag (2008:357) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207
Ändring, SFS 2010:671
Rubrik: Lag (2010:671) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342
Ändring, SFS 2012:946
Rubrik: Lag (2012:946) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 10 §§
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2017:48
Rubrik: Lag (2017:48) om ändring i lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141