Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:454 · Visa fulltext
Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2003:136
Rubrik: Lag (2003:136) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1 §; nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142
Ändring, SFS 2007:607
Rubrik: Lag (2007:607) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: ändr. 2, 7 a §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213
Ändring, SFS 2009:497
Rubrik: Lag (2009:497) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:601
Rubrik: Lag (2009:601) om om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2009/08:259
Ändring, SFS 2010:205
Rubrik: Lag (2010:205) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2011:1112
Rubrik: Lag (2011:1112) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: ändr. 2, 7 a §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12;4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23
Ändring, SFS 2012:945
Rubrik: Lag (2012:945) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2018:440
Rubrik: Lag (2018:440) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9, 10 §§; ändr. 1, 3, 4, 7 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Ändring, SFS 2018:1376
Rubrik: Lag (2018:1376) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: ändr. 2, 7 a §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416
Ändring, SFS 2022:914
Rubrik: Lag (2022:914) om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:177, bet. 2021/22:SoU30, rskr. 2021/22:381