Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:453 · Visa fulltext
Socialtjänstlag (2001:453)
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:847
Rubrik: Lag (2001:847) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §, 16 kap 3 §; nya 8 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:149, bet. 2001/02:SoU3, rskr. 2001/02:15
Ändring, SFS 2002:378
Rubrik: Lag (2002:378) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 14 kap 1 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:96, bet. 2001/02:SoU17, rskr. 2001/02:228
Ändring, SFS 2002:437
Rubrik: Lag (2002:437) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 13 kap 7 §; ändr. 16 kap 4 §; nya 16 kap 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§, rubr. närmast före 16 kap 6 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:122, bet. 2001/02:KU27, rskr. 2001/02:271
Ändring, SFS 2002:1039
Rubrik: Lag (2002:1039) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:135
Rubrik: Lag (2003:135) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 12 kap 3, 4 §§; ändr. 12 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 12 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:36, bet. 2002/03:SoU14, rskr. 2002/03:142
Ändring, SFS 2003:199
Rubrik: Lag (2003:199) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:20, bet. 2002/03:SoU12, rskr. 2002/03:158
Ändring, SFS 2003:407
Rubrik: Lag (2003:407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap 6, 8, 9 §§, 11 kap 4 §, 14 kap 1 §, 16 kap 1, 4 §§; ny 5 kap 1 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15 rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:737
Rubrik: Lag (2003:737) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1215
Rubrik: Lag (2003:1215) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2004:770
Rubrik: Lag (2004:770) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, 8 kap 2 §, 16 kap 3, 6 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:131, bet. 2004/05:SoU3, rskr. 2004/05:10
Ändring, SFS 2004:851
Rubrik: Lag (2004:851) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 11 kap 11 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:126
Rubrik: Lag (2005:126) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §, 16 kap 4 §; ny 16 kap 4 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:39, bet. 2004/05:SoU12, rskr. 2004/05:165
Ändring, SFS 2005:452
Rubrik: Lag (2005:452) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2006:463
Rubrik: Lag (2006:463) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §, 10 kap 5 §, 12 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309
Ändring, SFS 2006:495
Rubrik: Lag (2006:495) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 a, 6 b, 6 d §§; nya 16 kap 6 e, 6 f, 6 g, 6 h §§, rubr. närmast före 16 kap 6 f §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:115, bet. 2005/06:SoU26, rskr. 2005/06:301
Ändring, SFS 2006:735
Rubrik: Lag (2006:735) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:746
Rubrik: Lag (2006:746) om ändring lagen (2006:000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 § i 2006:000
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:860
Rubrik: Lag (2006:860) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:161, bet. 2005/06:KU35, rskr. 2005/06:337
Ändring, SFS 2006:901
Rubrik: Lag (2006:901) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 12 kap 8 §; nya 5 kap 1 b, 1 c §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2006:936
Rubrik: Lag (2006:936) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §
Ikraft: 2006-11-15
Förarbeten: Prop. 2005/06:166, bet. 2005/06:JuU19, rskr. 2005/06:293
Ändring, SFS 2007:174
Rubrik: Lag (2007:174) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §, 16 kap 4 §; ny 13 kap 7 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129
Ändring, SFS 2007:225
Rubrik: Lag (2007:225) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap 11 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:38, bet. 2006/07:SoU10, rskr. 2006/07:145
Ändring, SFS 2007:409
Rubrik: Lag (2007:409) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:1315
Rubrik: Lag (2007:1315) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 5 kap 1 §, 6 kap 6 §, 7 kap 1, 3, 5 §§, 11 kap 3 §, 12 kap 2 §, 13 kap 2, 6 §§; ny 7 kap 3 a §
Ikraft: 2008-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:129, bet. 2007/08:SoU5, rskr. 2007/08:52
Ändring, SFS 2007:1429
Rubrik: Lag (2007:1429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 9, bet. 2007/08:SoU1, rskr. 2007/08:86
Ändring, SFS 2008:79
Rubrik: Lag (2008:79) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 16 kap 6 g §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134
Ändring, SFS 2008:329
Rubrik: Lag (2008:329) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap 10 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188
Ändring, SFS 2008:939
Rubrik: Lag (2008:939) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26
Ändring, SFS 2008:965
Rubrik: Lag (2008:965) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 16 kap 3, 6 a §§, rubr. närmast före 16 kap 3 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61
Ändring, SFS 2008:971
Rubrik: Lag (2008:971) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap 11 §; nya 11 kap 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Ändring, SFS 2008:1424
Rubrik: Lag (2008:1424) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap 7 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:1, utg.omr. 9, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127
Ändring, SFS 2009:496
Rubrik: Lag (2009:496) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 a §, 12 kap. 7, 10 §§, 15 kap. 3 §, 16 kap. 4 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:549
Rubrik: Lag (2009:549) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §, rubr. närmast före 5 kap. 10 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19, rskr. 2008/09:249
Ändring, SFS 2009:596
Rubrik: Lag (2009:596) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §; ändr. 3 kap. 3 §, 6 kap. 3, 4 §§, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 11 kap. 11 b §, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 16 kap. 1, 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g §§, rubr. till 3 kap., 7 kap, 13 §.; nya 13 kap. 8, 9, 10, 11 §§, 16 kap. 10, 11 §§, rubr. närmast före 16 kap. 10, 11, §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259
Ändring, SFS 2009:726
Rubrik: Lag (2009:726) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272
Ändring, SFS 2009:836
Rubrik: Lag (2009:836) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 §, 16 kap. 3, och 6 c §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:981
Rubrik: Lag (2009:981 ) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: nya 2 kap. 7 §, 5 kap. 8 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12
Ändring, SFS 2009:1005
Rubrik: Lag (2009:1005) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1233
Rubrik: Lag (2009:1233) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3, rskr. 2009/10:61
Ändring, SFS 2010:52
Rubrik: Lag (2010:52) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2010-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:57, bet. 2009/10:SoU6 rskr. 2009/10:179
Ändring, SFS 2010:204
Rubrik: Lag (2010:204) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 c §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208
Ändring, SFS 2010:250
Rubrik: Lag (2010:250) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:88, bet. 2009/10:SoU9, rskr. 2009/10:214
Ändring, SFS 2010:427
Rubrik: Lag (2010:427) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:116, bet. 2009/10:SoU18, rskr. 2009/10:289
Ändring, SFS 2010:429
Rubrik: Lag (2010:429) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 14 kap. 2 §, rubr. till 14 kap.; nya 7 kap. 6 §, 14 kap. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:131, bet. 2009/10:SoU19, rskr. 2009/10:287
Ändring, SFS 2010:741
Rubrik: Lag (2010:741) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §, 11 kap. 10 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:192, bet. 2009/10:CU20, rskr. 2009/10:358
Ändring, SFS 2010:1284
Rubrik: Lag (2010:1284) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 6 §, 8 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1972
Rubrik: Lag (2010:1972) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 12 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:328
Rubrik: Lag (2011:328) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 2 kap. 2, 3 §§, 16 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 16 kap. 1, 2 §§; ändr. 2 kap. 1 §, 6 kap. 9, 15 §§, 16 kap. 3, 4, 6 a, 6 e §§; nya 2 a kap., 16 kap. 6 i §
Ikraft: 2011-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Ändring, SFS 2011:1407
Rubrik: Lag (2011.1407) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 11 b §, 12 kap. 7 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1518
Rubrik: Lag (2011:1518) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Ändring, SFS 2012:132
Rubrik: Lag (2012:132) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:53, bet. 2011/12:CU12, rskr. 2011/12:150
Ändring, SFS 2012:321
Rubrik: Lag (2012:321) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §; nya 6 kap. 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 6 kap. 11 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219, EUTL338/2003 s1
CELEX-nr: 32003R2201
Ändring, SFS 2012:597
Rubrik: Lag (2012:597) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2012-11-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:147, bet. 2011/12:SoU21, rskr. 2012/13:3
Ändring, SFS 2012:776
Rubrik: Lag (2012:776) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 5, 6 §§, 5 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 6, 7, 8, 11 §§, 11 kap. 1, 2, 3, 10 §§, 14 kap. 1 §; nya 3 kap. 3 a, 6 a, 6 b, 6 c §§, 6 kap. 6 a, 6 b, 6 c, 7 a, 7 b, 7 c §§, 11 kap. 1 a , 4 a, 4 b, 4 c §§, 14 kap. 1 a, 1 b, 1 c
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Ändring, SFS 2012:803
Rubrik: Lag (2012:803) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60
Ändring, SFS 2012:828
Rubrik: Förordning (2012:828) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
Omfattning: ikrafttr. av 2012:321
Ändring, SFS 2012:944
Rubrik: Lag (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 11 §, 7 kap. 1, 3, 4, 5 §§, 13 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 §§, 14 kap. 7 §, 16 kap. 4, 6, 6 c, 6 f, 6 g, 6 i §§
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Ändring, SFS 2013:273
Rubrik: Lag (2013:273) om ändring i lagen (2012:944) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 2012:944
Förarbeten: Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204
Ändring, SFS 2013:303
Rubrik: Lag (2013:303) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 5 kap. 9 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:77, bet. 2012/13:SoU18, rskr. 2012/13:221
Ändring, SFS 2013:421
Rubrik: Lag (2013:421) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: nuvarande 4 kap. 1 b § betecknas 4 kap. 1 c §; ändr. 4 kap. 1 a, 4 §§; ny 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:94, bet. 2012/13:SoU22, rskr. 2012/13:245
Ändring, SFS 2013:633
Rubrik: Lag (2013:633) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 9 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280
Ändring, SFS 2013:1000
Rubrik: Lag (2013:1000) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:189, bet. 2013/14:SoU4, rskr. 2013/14:61
Ändring, SFS 2013:1146
Rubrik: Lag (2013:1146) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 a §, 16 kap. 4 §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130
Ändring, SFS 2014:468
Rubrik: Lag (2014:468) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §; nytt 4 a kap.
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:168, bet. 2013/14:SoU26, rskr. 2013/14:273
Ändring, SFS 2014:579
Rubrik: Lag (2014:579) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280
Ändring, SFS 2014:761
Rubrik: Lag (2014:761) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §, 13 kap. 7 §, 14 kap. 1 §, 16 kap. 4 a §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:85
Rubrik: Lag (2015:85) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 1 b §§
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:967
Rubrik: Lag (2015:967) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU3, rskr. 2015/16:105
Ändring, SFS 2015:970
Rubrik: Lag (2015:970) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 4 a kap.; ändr. 9 kap. 1 §, 16 kap. 3 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102
Ändring, SFS 2015:982
Rubrik: Lag (2015:982) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 3 kap. 2, 3 a, 6 a, 6 c §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 4, 7, 7 a, 7 b, 7 c §§, 7 kap. 1, 3 a §§, 8 kap. 2 §, 11 kap. 3 §, 12 kap. 2 10 §§, 13 kap. 11 §, 14 kap. 1 §, rubr. till 6 kap.
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Ändring, SFS 2016:147
Rubrik: Lag (2016:147) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. nuvarande 3 kap. 3 b § betecknas 3 kap. 3 c §; ändr. 3 kap. 3 a §, den nya 3 kap. 3 c §; ny 3 kap. 3 b §
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2016:654
Rubrik: Lag (2016:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:136, bet. 2015/16:SoU12, rskr. 2015/16:244
Ändring, SFS 2016:686
Rubrik: Lag (2016:686) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 5 kap. 12 §, rubr. närmast före 5 kap. 12 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:1302
Rubrik: Lag (2016:1302) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117
Ändring, SFS 2017:47
Rubrik: Lag (2017:47) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Ändring, SFS 2017:210
Rubrik: Lag (2017:210) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 §, 13 kap. 8 §; nya 5 kap. 1 d §, 11 kap. 3 a §
Ikraft: 2017-04-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156
Ändring, SFS 2017:590
Rubrik: Lag (2017:590) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 11 kap. 11 c §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:613
Rubrik: Lag (2017:613) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 5 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326
Ändring, SFS 2017:742
Rubrik: Lag (2017:742) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 1 §, 16 kap. 6 f, 6 g §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2017:809
Rubrik: Lag (2017:809) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7 §, 5 kap. 1, 9 a §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:85, bet. 2016/17:SoU13, rskr. 2016/17:345
Ändring, SFS 2018:347
Rubrik: Lag (2018:347) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-06-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:119, bet. 2017/18:SfU20, rskr. 2017/18:253
Ändring, SFS 2018:573
Rubrik: Lag (2018:573) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304
Ändring, SFS 2018:654
Rubrik: Lag (2018:654) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: upph. 16 kap. 7 §, rubr. närmast före 16 kap. 7 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Ändring, SFS 2018:669
Rubrik: Lag (2018:669) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 4 kap. 2 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:106, bet. 2017/18:SoU32, rskr. 2017/18:308
Ändring, SFS 2018:690
Rubrik: Lag (2018:690) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317
Ändring, SFS 2018:812
Rubrik: Lag (2018:812) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 11 kap. 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1156
Rubrik: Lag (2018:1156) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 7 kap. 1 och 2 §§, 13 kap. 8, 9 §§; nya 7 kap. 2 a, 2 b §§, 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356
Ändring, SFS 2018:1281
Rubrik: Lag (2018:1281) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 12, 13 §§, 10 kap. 5 §; ny 6 kap. 12 a §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2018:1282
Rubrik: Lag (2018:1282) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:155, bet. 2017/18:SoU20, rskr. 2017/18:368, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2018:1369
Rubrik: Lag (2018:1369) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:199, bet. 2017/18:KU44, rskr. 2017/18:409
Ändring, SFS 2018:1724
Rubrik: Lag (2018:1724) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 a kap. 4 §, 5 kap. 5 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 2 §, 11 kap. 8 §
Ikraft: 2019-04-02
Förarbeten: Prop. 2017/18:273, bet. 2018/19:SoU4, rskr. 2018/19:11
Ändring, SFS 2018:1894
Rubrik: Lag (2018:1894) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §, 8 kap. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:261, bet. 2018/19:KrU2, rskr. 2018/19:24
Ändring, SFS 2019:312
Rubrik: Lag (2019:312) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:68, bet. 2018/19:SoU21, rskr. 2018/19:234
Ändring, SFS 2019:473
Rubrik: Lag (2019:473) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:102, bet. 2018/19:SoU20, rskr. 2018/19:261
Ändring, SFS 2019:909
Rubrik: Lag (2019:909) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 §§, 5 kap. 1 d, 6, 8, 8 a, 9 a §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 1 §, 11 kap. 3 a §, 13 kap. 8 §, 16 kap. 8 §, rubr. närmast före 16 kap. 8 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:353
Rubrik: Lag (2020:353) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272
Ändring, SFS 2020:574
Rubrik: Lag (2020:574) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:123, bet. 2019/20:JuU35, rskr. 2019/20:321
Ändring, SFS 2020:1260
Rubrik: Lag (2020:1260) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 11 kap. 3 §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:35, bet. 2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128
Ändring, SFS 2021:159
Rubrik: Lag (2021:159) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2021-04-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:55, bet. 2020/21:SoU21, rskr. 2020/21:211
Ändring, SFS 2021:531
Rubrik: Lag (2021:531) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ny 5 kap. 3 a §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:150, bet. 2020/21:CU17, rskr. 2020/21:316
Ändring, SFS 2021:645
Rubrik: Lag (2021:645) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 12 kap. 10 §, 16 kap. 10 §; nya 5 kap. 11 a §, rubr. närmast före 5 kap. 11 a §
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350
Ändring, SFS 2021:738
Rubrik: Lag (2021:738) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 3 kap. 3 §, 16 kap. 6 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:175, bet. 2020/21:SoU30, rskr. 2020/21:376
Ändring, SFS 2021:1314
Rubrik: Lag (2021:1314) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:1, utg.omr. 9, bet. 2021/22:SoU1, rskr. 2021/22:123
Ändring, SFS 2022:388
Rubrik: Lag (2022:388) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: nya 3 kap. 3 d §, 4 kap. 2 b §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:116, bet. 2021/22:SoU24, rskr. 2021/22:269
Ändring, SFS 2022:665
Rubrik: Lag (2022:665) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 8 §, 10 kap. 4 §, 11 kap. 4 b §; nya 6 kap. 8 a, 8 b §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:178, bet. 2021/22:SoU33, rskr. 2021/22:322
Ändring, SFS 2022:935
Rubrik: Lag (2022:935) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:180, bet. 2021/22:SfU26, rskr. 2021/22:386
Ändring, SFS 2022:956
Rubrik: Lag (2022:956) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 a §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378
Ändring, SFS 2022:1034
Rubrik: Lag (2022:1034) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2022-08-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:269, bet. 2021/22:FiU49, rskr. 2021/22:463