Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:394 · Visa fulltext
Lag (2001:394) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217 EGTL160/2000 s19
CELEX-nr: 32000R1347
Upphävd: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:450
Omfattning: upph.