Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:372 · Visa fulltext
Lag (2001:372) om särskild uppbörd av fordonskatt år 2001
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240