Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:362 · Visa fulltext
Förordning (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:107, bet. 2000/01:UbU18, rskr. 2000/01:228
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2001:737
Rubrik: Förordning (2001:737) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2001-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1211
Rubrik: Förordning (2001:1211) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:898
Rubrik: Förordning (2002:898) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:605
Rubrik: Förordning (2003:605) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2003-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1080
Rubrik: Förordning (2005:1080) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier
Omfattning: ändr. 2, 16, 18, 23 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:395
Rubrik: Förordning (2006:395) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier
Omfattning: ändr. 2, 8, 16 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1453
Rubrik: Förordning (2006:1453) om ändring i förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1344
Rubrik: Förordning (2007:1344) om upphävande av förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier
Omfattning: upph.