Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:218 · Visa fulltext
Medborgarskapsförordning (2001:218)
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:826
Rubrik: Förordning (2001:826) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2003:1021
Rubrik: Förordning (2003:1021) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2006:109
Rubrik: Förordning (2006:109) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2012:369
Rubrik: Förordning (2012:369) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:532
Rubrik: Förordning (2014:532) om ändring i medborgarskapsförordningen (2001:218)
Omfattning: ändr. 3, 10, 11 §§
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.