Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:184 · Visa fulltext
Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:1183
Rubrik: Lag (2001:1183) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 28 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Ändring, SFS 2003:672
Rubrik: Lag (2003:672) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2, 3, 26, 27, 30 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:733
Rubrik: Lag (2006:733) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 20 26, 30 §§, rubr. till 2 kap
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:330
Rubrik: Lag (2007:330) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: upph. 2 kap 26 §; ändr. 2 kap 27 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2008:213
Rubrik: Lag (2008:213) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 3 §; ny 3 kap 3 a §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165
Ändring, SFS 2008:883
Rubrik: Lag (2008:883) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3
Ändring, SFS 2009:494
Rubrik: Lag (2009:494) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 29 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2011:532
Rubrik: Lag (2011:532) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 8, 10, 14, 16, 20, 21 §§, rubr. närmast efter 2 kap. 25 §; ny 2 kap. 26 §, rubr. närmast före 2 kap. 27 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30, rskr. 2010/11:240
Ändring, SFS 2011:1543
Rubrik: Lag (2011:1543) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2013:336
Rubrik: Lag (2013:336) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Ändring, SFS 2016:685
Rubrik: Lag (2016:685) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 8, 13, 14, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:760
Rubrik: Lag (2016:760) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 1 kap. 3 b §
Ikraft: 2017-01-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301
Ändring, SFS 2016:779
Rubrik: Lag (2016:779) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 3, 9, 15, 19 §§; ny 2 kap. 20 a §
Ikraft: 2016-08-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Ändring, SFS 2018:230
Rubrik: Lag (2018:230) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: upph. 1 kap. 3 a § och 3 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 6 §§, 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 20 a, 30 §§, 3 kap. 3 a, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; ny 3 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Ändring, SFS 2019:252
Rubrik: Lag (2019:252) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205
Ändring, SFS 2022:988
Rubrik: Lag (2022:988) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 20, 23 §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375