Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:183 · Visa fulltext
Lag (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2002:66
Rubrik: Lag (2002:66) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 6 §§, 2 kap 1, 14 §§
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:53, bet. 2001/02:KU8, rskr. 2001/02:147
Ändring, SFS 2003:735
Rubrik: Lag (2003:735) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr 2 kap 8 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:539
Rubrik: Lag (2004:539) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 6 §§, 2 kap 1 §, rubr. till 2 kap; nya 2 kap 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 §§, rubr. närmast före 2 kap 1, 15, 16, 20, 22, 23, 24 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:86, bet. 2003/04:KU18, rskr. 2003/04:213
Ändring, SFS 2005:846
Rubrik: Lag (2005:846) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 3, 4 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2008:1275
Rubrik: Lag (2008:1275) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75
Ändring, SFS 2009:493
Rubrik: Lag (2009:493) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2013:1158
Rubrik: Lag (2013:1158) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2014-01-28
Förarbeten: Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124
Ändring, SFS 2018:221
Rubrik: Lag (2018:221) om ändring i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
Omfattning: upph. 3 kap.; ändr. 1 kap. 2, 3, 7 §§, 2 kap. 14, 24 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; nya 1 kap. 5 a, 8 §§, rubr. närmast före 1 kap. 8 §
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:115, bet. 2017/18:KU24, rskr. 2017/18:225