Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:182 · Visa fulltext
Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2003:671
Rubrik: Lag (2003:671) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i skatteförvaltningens folkbokföringsverksamhet
Omfattning: upph. 2 kap 7 §; ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 12 §, 3 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:845
Rubrik: Lag (2005:845) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:163, bet. 2005/06:KU9, rskr. 2005/06:33
Ändring, SFS 2006:380
Rubrik: Lag (2006:380) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 8 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:171, bet. 2005/06:FiU8, rskr. 2005/06:268
Ändring, SFS 2009:274
Rubrik: Lag (2009:274) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203
Ändring, SFS 2009:492
Rubrik: Lag (2009:492) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2013:382
Rubrik: Lag (2013:382) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 10 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2015:902
Rubrik: Lag (2015:902) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2016:778
Rubrik: Lag (2016:778) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2016-08-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Ändring, SFS 2018:229
Rubrik: Lag (2018:229) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 6 §§, 2 kap. 12 §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; ny 3 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Ändring, SFS 2018:689
Rubrik: Lag (2018:689) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:31
Ändring, SFS 2021:377
Rubrik: Lag (2021:377) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraft: 2021-06-18
Förarbeten: Prop. 2020/21:160, bet. 2020/21:SkU11, rskr. 2020/21:292
Ändring, SFS 2022:1281
Rubrik: Lag (2022:1281) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §; ny 1 kap. 7 §
Ikraft: 2023-09-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:217, bet. 2021/22:SkU28, rskr. 2021/22:372
Ändring, SFS 2022:1700
Rubrik: Lag (2022:1700) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.; ändr. 1 kap. 1, 5 §§, 2 kap. 2 §
Ikraft: 2023-09-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:276, bet. 2022/23:SkU4, rskr. 2022/23:40
Ändring, SFS 2022:1701
Rubrik: Lag (2022:1701) om ändring i lagen (2022:1281) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 3 § i 2022:1281, ikrafttr.best. till 2022:1281; nya p 2, 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2022:1281
Förarbeten: Prop. 2021/22:276, bet. 2022/23:SkU4, rskr. 2022/23:40
Ändring, SFS 2023:161
Rubrik: Lag (2023:161) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §; nya 2 a kap., 1 kap. 4 a §
Ikraft: 2023-05-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:41, bet. 2022/23:SkU8, rskr. 2022/23:156
Ändring, SFS 2023:164
Rubrik: Lag (2023:164) om ändring i lagen (2022:1700) om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 § i 2022:1700
Förarbeten: Prop. 2022/23:41, bet. 2022/23:SkU8, rskr. 2022/23:156