Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:181 · Visa fulltext
Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:327
Rubrik: Lag (2001:327) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2, 3, 10 §§
Förarbeten: Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238
Ändring, SFS 2001:1182
Rubrik: Lag (2001:1182) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §; ny 1 kap 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Ändring, SFS 2002:431
Rubrik: Lag (2002:431) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:670
Rubrik: Lag (2003:670) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
Omfattning: upph. 2 kap 7 §; ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 4, 5, 6, 2 kap 5, 14 §§, 3 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:1347
Rubrik: Lag (2004:1347) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 12 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:265
Rubrik: Lag (2005:265) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2005-06-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:99, bet. 2004/05:SkU28, rskr. 2004/05:235
Ändring, SFS 2005:1116
Rubrik: Lag (2005:1116) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:31, bet. 2005/06:SkU11, rskr. 2005/06:97
Ändring, SFS 2006:583
Rubrik: Lag (2006:583) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §; ny 2 kap 7 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Ändring, SFS 2006:732
Rubrik: Lag (2006:732) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:329
Rubrik: Lag (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 3, 7, 8 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2007:466
Rubrik: Lag (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2007:468
Rubrik: Lag (2007:468) om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 § i 2007:466
Förarbeten: Bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2007:1281
Rubrik: Lag (2007:1281) om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 § i 2007:468
Förarbeten: Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Ändring, SFS 2008:970
Rubrik: Lag (2008:970) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §; ny 2 kap 8 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Ändring, SFS 2009:491
Rubrik: Lag (2009:491) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1508
Rubrik: Lag (2009:1508) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2011:531
Rubrik: Lag (2011:531) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30, rskr. 2010/11:240
Ändring, SFS 2011:1406
Rubrik: Lag (2011:1406) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:775
Rubrik: Lag (2012:775) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 12 §§; ny 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:845
Rubrik: Lag (2012:845) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 2 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr.2012/13:76, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2013:645
Rubrik: Lag (2013:645) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274, EUTL168/2009 s24
CELEX-nr: 32009L0052
Ändring, SFS 2013:963
Rubrik: Lag (2013:963) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:1477
Rubrik: Lag (2014:1477) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:901
Rubrik: Lag (2015:901) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3, 10 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2016:684
Rubrik: Lag (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:777
Rubrik: Lag (2016:777) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2016-08-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Ändring, SFS 2016:913
Rubrik: Lag (2016:913) om ändring i lagen (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 § i 2016:684
Förarbeten: Bet. 2016/17:JuU4, rskr. 2016/17:13
Ändring, SFS 2016:1084
Rubrik: Lag (2016:1084) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:183
Rubrik: Lag (2017:183) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2017:388
Rubrik: Lag (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: nya 2 kap. 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256
Ändring, SFS 2017:454
Rubrik: Lag (2017:454) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 7 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Ändring, SFS 2017:1214
Rubrik: Lag (2017:1214) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:228
Rubrik: Lag (2018:228) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 5, 7 §§, 2 kap. 14 §, 3 kap. 2 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 a §; ny 3 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 3 §
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Ändring, SFS 2018:700
Rubrik: Lag (2018:700) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2018:723
Rubrik: Lag (2018:723) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1631
Rubrik: Lag (2018:1631) om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 c § i 2017:388
Förarbeten: Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5
Ändring, SFS 2018:1678
Rubrik: Lag (2018:1678) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1889
Rubrik: Lag (2018:1889) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:34
Rubrik: Lag (2020:34) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150
Ändring, SFS 2020:435
Rubrik: Lag (2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:550
Rubrik: Lag (2020:550) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 3 §
Ikraft: 2020-06-22
Förarbeten: Prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351
Ändring, SFS 2020:551
Rubrik: Lag (2020:551) om ändring i lagen (2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 § i 2020:435
Förarbeten: Prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351
Ändring, SFS 2020:559
Rubrik: Förordning (2020:559) om ikraftträdande av lagen (2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ikrafttr. av 2020:435
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:570
Rubrik: Lag (2020:570) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20: 340
Ändring, SFS 2021:430
Rubrik: Lag (2021:430) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 5, 12 §§
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295
Ändring, SFS 2022:169
Rubrik: Lag (2022:169) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 a, 5, 8, 12 §§
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2022:1485
Rubrik: Lag (2022:1485) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2023-03-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
Ändring, SFS 2022:1684
Rubrik: Lag (2022:1684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2023:231
Rubrik: Lag (2023:231) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 3 §
Ikraft: 2023-05-08
Förarbeten: Prop. 2022/23:107, bet. 2022/23:SkU16, rskr. 2022/23:176
Ändring, SFS 2023:639
Rubrik: Lag (2023:639) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 11, 13 §§; nya 1 kap. 4 a, 5 a §§, 2 kap. 11 a §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:121, bet. 2023/24:SkU2, rskr. 2023/24:12
Ändring, SFS 2023:803
Rubrik: Lag (2023:803) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2024-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:1, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47
Ändring, SFS 2024:405
Rubrik: Lag (2024:405) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: 2023/24:83 och prop. 2023/24:91, bet. 2023/24:SkU23, rskr. 2023/24:214