Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:1286 · Visa fulltext
Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 2003:311
Rubrik: Lag (2003:311) om ändring i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 §§; nya 8 a, 8 b, 17 a §§, rubr. närmast före 8 a, 8 b, 17 a §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207, EGTL180/2000 s22, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42
CELEX-nr: 32000L043, 32000L0078, 32000L0078R(1)
Ändring, SFS 2006:308
Rubrik: Lag (2006:308) om ändring i lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan
Omfattning: ändr. 2, 9 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU15, rskr. 2005/06:214
Ändring, SFS 2008:567
Omfattning: upph.