Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:1227 · Visa fulltext
Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, 2001/02:36, 2001:42, 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Upphävd: 2012-01-01
Ändring, SFS 2002:328
Rubrik: Lag (2002:328) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 2 kap 6 §, rubr. närmast före 2 kap 6 §; ändr. 2 kap 2, 4 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:539
Rubrik: Lag (2002:539) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4 §§, 3 kap 24 §, 5 kap 2 §, rubr. närmast före 3 kap 18 §; nya 3 kap 9 a, 19 a §§, rubr. närmast före 3 kap 9 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:165, bet. 2001/02:SkU23, rskr. 2001/02:265
Ändring, SFS 2002:977
Rubrik: Lag (2002:977) om ändring i lagen (2002:328) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2 § i 2002:328
Förarbeten: Bet. 2002/03:FiU1, rskr. 2002/03:24
Ändring, SFS 2002:1144
Rubrik: Lag (2002:1144) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 15, 16 §§, 10 kap 9 §, rubr. närmast före 3 kap 15 §; nya 3 kap 15 a, 16 a §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:15, bet. 2002/03:SkU5, rskr. 2002/03:80
Ändring, SFS 2003:119
Rubrik: Lag (2003:119) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: nya 11 kap 12, 13 §§, rubr. närmast före 11 kap 12 §
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:40, bet. 2002/03:NU6, rskr. 2002/03:133
Ändring, SFS 2003:228
Rubrik: Lag (2003:228) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4 §§, 3 kap 9 a, 15 §§; nya 3 kap 7 a §, rubr. närmast före 3 kap 7 a §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:96, bet. 2002/03:SkU14, rskr. 2002/03:166
Ändring, SFS 2003:674
Rubrik: Lag (2003:674) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 1 kap 8 §, 14 kap 3, 4, 5, 6 §§; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 1, 9, 14, 15, 15 a §§ 4 kap 2, 6 §§, 6 kap 6, 10 §§, 14 kap 2 §, 15 kap 6, 8 §§, 16 kap 1, 2 §§, 17 kap 1, 2, 3, 4, 8 §§, 18 kap 2 §, 19 kap 3 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:750
Rubrik: Lag (2003:750) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:128, bet. 2003/04:SkU5, rskr. 2003/04:20
Ändring, SFS 2003:1090
Rubrik: Lag (2003:1090) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §; nya 3 kap 9 b, 9 c §§, 18 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 9 b §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/03:10, bet. 2003/04:SkU6, rskr. 2003/04:78
Ändring, SFS 2003:1103
Rubrik: Lag (2003:1103) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:28, bet. 2003/04:SkU16, rskr. 2003/04:83
Ändring, SFS 2003:1130
Rubrik: Lag (2003:1130) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.; ny 12 kap 3 a §, rubr. närmst före 12 kap 3 a §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:24, bet. 2003/04:SkU14, rskr. 2003/04:81, EUTL157/2003 s38
CELEX-nr: 32003L0048
Ändring, SFS 2003:1207
Rubrik: Lag (2003:1207) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 11 kap 5 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:19, bet. 2003/04:SkU11, rskr. 2003/04:119
Ändring, SFS 2004:72
Rubrik: Lag (2004:72) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 7 §, 10 kap 1, 3, 4 §§, 15 kap 7 §, rubr. närmast före 10 kap 1 §, 15 kap 7 §
Ikraft: 2004-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:131
Rubrik: Lag (2004:131) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:64, bet. 2003/04:SkU26, rskr. 2003/04:156
Ändring, SFS 2004:440
Rubrik: Lag (2004:440) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:1144
Rubrik: Lag (2004:1144) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:19, bet. 2004/05:SkU9, rskr. 2004/05:74
Ändring, SFS 2004:1204
Rubrik: Lag (2004:1204) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: nya 11 kap 14, 15 §§, rubr. närmast före 11 kap 14 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43
Ändring, SFS 2005:344
Rubrik: Lag (2005:344) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 6 §§, 8 kap 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, 9 kap 1, 2, 4 §§, 10 kap 7, 9 §§, 11 kap 2 §, 12 kap 2 §, 14 kap 9 §, 16 kap 3 §, rubr. närmast före 11 kap 1 §; nya 11 kap 1 a, 2 a §§
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:113, bet. 2004/05:SkU30, rskr. 2004/05:243, EUTL157/2003 s38, EUTL257/2004 s7
CELEX-nr: 32003L0048, 32004D0587
Ändring, SFS 2005:346
Rubrik: Lag (2005:346) om ändring i lagen (2003:1130) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:1130
Förarbeten: Prop. 2004/05:113, bet. 2004/05:SkU30, rskr. 2004/05:243
Ändring, SFS 2005:927
Rubrik: Lag (2005:927) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2005:1135
Rubrik: Lag (2005:1135) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 15 a, 16 a §§, 15 kap 2 §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:40, bet. 2005/06:SkU10, rskr. 2005/06:116
Ändring, SFS 2005:1139
Rubrik: Lag (2005:1139) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 11 kap 15 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:44, bet. 2005/06:SkU14, rskr. 2005/06:118
Ändring, SFS 2005:1175
Rubrik: Lag (2005:1175) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 6 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:22, bet. 2005/06:SkU12, rskr. 2005/06:114
Ändring, SFS 2006:584
Rubrik: Lag (2006:584) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: nya 19 kap 2 a, 2 b §§, rubr. närmast före 19 kap 2 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Ändring, SFS 2006:644
Rubrik: Lag (2006:644) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 11 kap 14, 15 §§, rubr. närmast före 11 kap 14 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:184, bet. 2005/06:MJU15, rskr. 2005/06:343
Ändring, SFS 2006:1349
Rubrik: Lag (2006:1349) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 3 kap 19 §, 11 kap 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 kap 9 §; ändr 3 kap 1 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2006:1421
Rubrik: Lag (2006:1421) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 15 a, 16 a § rubr. närmast före 3 kap 15 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:2, bet. 2006/07:SkU2, rskr. 2006/07:41
Ändring, SFS 2006:1495
Rubrik: Lag (2006:1495) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 6 kap 10 §, 13 kap 1 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:07, bet. 2006/07:SkU3, rskr. 2006/07:42
Ändring, SFS 2006:1519
Rubrik: Lag (2006:1519) om ändring i lagen (2006:1349) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ny p 3 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:1349
Förarbeten: Bet. 2006/07:SkU8 och 2006/07:SkU9, rskr. 2006/07:69
Ändring, SFS 2006:1521
Rubrik: Lag (2006:1521) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 11, 12 §§, 5 kap 4 §, 16 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 11 §; nya 3 kap 11 a §, 5 kap 2 a §
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:19, bet. 2006/07:SkU7, rskr. 2006/07:71
Ändring, SFS 2007:559
Rubrik: Lag (2007:559) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 10 kap 4, 8, 11 §§
Ikraft: 2007-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:1125
Rubrik: Lag (2007:1125) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: nya 3 kap 26 §, 11 kap 9 §, rubr. närmast före 3 kap 26 §, 11 kap 9 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:13, bet. 2007/08:SkU7, rskr. 2007/08:43
Ändring, SFS 2007:1252
Rubrik: Lag (2007:1252) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ny 3 kap 21 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:19, bet. 2007/08:SkU9, rskr. 2007/08:60
Ändring, SFS 2007:1409
Rubrik: Lag (2007:1409) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 2 kap 3 §, 3 kap 2 §; ändring 1 kap 5 §, 2 kap 2, 4, 7, 8 §§, 3 kap 1, 12 §§, 5 kap 1 §, 11 kap 1, 8 §§, 14 kap 13 §, 15 kap 8 §, rubr. närmast före 2 kap 8 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:19, 2007/08:26, 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU15, rskr. 2007/08:92
Ändring, SFS 2007:1450
Rubrik: Lag (2007:1450) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 10 kap 8 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU2, rskr. 2007/08:112
Ändring, SFS 2008:139
Rubrik: Lag (2008:139) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 6 kap 7 §, 11 kap 8 §, 12 kap 2, 4 §§, 13 kap 1 §, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 11 kap 8 §, rubr. till 13 kap; nya 6 kap 5 a §, 11 kap 7 a, 7 b, 7 c, 8 a §§, 13 kap 2, 3 §§, rubr. närmast före 11 kap 7 b, 7 c §§
Ikraft: 2008-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:55, bet. 2007/08:SkU24, rskr. 2007/08:155
Ändring, SFS 2008:281
Rubrik: Lag (2008:281) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 10 kap 3 §
Ikraft: 2008-07-23
Förarbeten: Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169
Ändring, SFS 2008:825
Rubrik: Lag (2008:825) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 4 §§, 15 kap 4, 5 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:152, bet. 2008/09:SkU2, rskr. 2008/09:4
Ändring, SFS 2008:1044
Rubrik: Lag (2008:1044) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 8 kap. 3, 9 §§, 9 kap 3 §, 11 kap 1, 1 a, 8, 12, 14 §§, 14 kap 13 §, rubr. närmast före 14 kap 13 §; ändr. 3 kap 10 §, 6 kap 5 §, 8 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 §§, 9 kap 1, 4, 5, 6 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 1, 2, 4 §§, rubr. till 8, 9 kap, rubr.närmast före 8 kap 1, 7 §§, 11 kap 1 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 20008/09:41 och 2008/09:44, bet. 2008/09:SkU5, rskr. 2008/09:66
Ändring, SFS 2008:1067
Rubrik: Lag (2008:1067) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §; ny 7 kap 5 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop 2008/09:41, bet. 2008/09:SkU8, rskr. 2008/09:69
Ändring, SFS 2009:199
Rubrik: Lag (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap. 26 §, 5 kap. 3 §, 11 kap. 9 §, rubr. närmast före 3 kap. 26 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184
Ändring, SFS 2009:537
Rubrik: Lag (2009:537) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap. 26 §, 11 kap. 9 §
Ikraft: 2009-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246
Ändring, SFS 2009:543
Rubrik: Lag (2009:543) om ändring i lagen (2009:199) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap. 26 §, 11 kap 9 § i 2009:1999
Förarbeten: Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32, rskr. 2008/09:246
Ändring, SFS 2009:838
Rubrik: Lag (2009:838) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 17 kap. 8 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1292
Rubrik: Lag (2009:1292) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 5 kap. 2 §; nya 3 kap. 19, 27 §§, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77
Ändring, SFS 2010:438
Rubrik: Lag (2010:438) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ny 3 kap. 17 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278, EUTL379/2006 s5, EUTL193/2007 s6, EUTL337/2007 s35
CELEX-nr: 32006R1998, 32007R0875, 32007R1535
Ändring, SFS 2010:852
Rubrik: Lag (2010:852) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ny 3 kap. 5 a §
Ikraft: 2010-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:204, bet. 2009/10:CU28, rskr. 2009/10:368
Ändring, SFS 2010:1285
Rubrik: Lag (2010:1285) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1 §, 18 kap. 1 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1529
Rubrik: Lag (2010:1529) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap. 9 b §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2011:76
Rubrik: Lag (2011:76) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 11 kap. 7, 7 a, 7 b, 8 a §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:18, bet. 2010/11:SkU14, rskr. 2010/11:112
Ändring, SFS 2011:938
Rubrik: Lag (2011:938) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §, 10 kap. 3 §, 15 kap. 7 §, rubr. närmast före 10 kap. 1 §
Ikraft: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:131, bet. 2010/11:SkU35, rskr. 2010/11:318
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2011:1287
Rubrik: Lag (2011:1287) om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 4, 7 §§, 3 kap. 26 §, 10 kap. 3, 6, 8, 9 §§, 11 kap. 8 a §, 12 kap. 2 §, 13 kap. 3 §, 15 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 3 kap. 26 §; nya 8 kap. 4 a §, 9 kap. 5 a §, 10 kap. 5 a, 8 a §§, 11 kap. 8 b §, 10, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 13 kap. 2 a §, 15 kap. 4 a §, rubr. närmast före 11 kap. 8 b, 10, 16 §§
Ikraft: 2011-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32