Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:1170 · Visa fulltext
Lag (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Ändring, SFS 2002:1007
Rubrik: Lag (2002:1007) om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:5, bet. 2002/03:SkU2, rskr. 2002/03:41
Ändring, SFS 2006:1348
Rubrik: Lag (2006:1348) om ändring i lagen (2001:1170) om utvidgning av de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2007:286
Rubrik: Lag (2007:286) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 5, 6, 6 a §§, p 3 övergångsbest. till 2006:1348
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157
Ändring, SFS 2007:1379
Rubrik: Lag (2007:1379) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr bil.
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Bet. 2007/08:SkU14, rskr. 2007/08:91
Ändring, SFS 2008:1268
Rubrik: Lag (2008:1268) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:7, bet. 2008/09:SfU5, rskr. 2008/09:95
Ändring, SFS 2013:964
Rubrik: Lag (2013:964) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 5 §; ny 7 §, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2015:180
Rubrik: Lag (2015:180) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2015-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147
Ändring, SFS 2015:475
Rubrik: Lag (2015:475) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2019:480
Rubrik: Lag (2019:480) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288
Ändring, SFS 2019:910
Rubrik: Lag (2019:910) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:1061
Rubrik: Lag (2020:1061) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:14, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63
Ändring, SFS 2021:56
Rubrik: Lag (2021:56) om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-02-06 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:83, bet. 2020/21:FiU42, rskr. 2020/21:182