Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:1085 · Visa fulltext
Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL76/1970 s1, EGTL35/2001 s34, EGTL350/1998 s1, EGTL36/1988 s33, EGTL107/2001 s10, EGTL44/1999 s1, EGTL226/1997 s1, EGTL190/1972 s1, EGTL46/1997 s1, EGTL142/1999 s26
CELEX-nr: 31970L0220, 32001L0001, 31998L0069, 31998L0077, 32001L0027, 31999L0096, 31997L0024, 31972L036, 31996L0096, 31999L0052
Upphävd: 2011-05-01
Ändring, SFS 2002:176
Rubrik: Förordning (2002:176) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2002-06-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL16/2002 s33, EGTL76/1970 s1, EGTL35/2001 s34, EGTL36/1988 s33, EGTL44/1999 s1
CELEX-nr: 32001L0100, 31970L0220, 32001L0001, 31988L0077, 31999L0096
Ändring, SFS 2002:556
Rubrik: Förordning (2002:556) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:947
Rubrik: Förordning (2002:947) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 1, 5, 7 §§
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:872
Rubrik: Förordning (2003:872) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil. 1, 3
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: EGTL252/2002 s20, EGTL291/2002 s20, EGTL206/2003 s29, EGTL42/1970 s1, EGTL122/2003 s36, EGTL76/1970 s1, EGTL190/1972 s1, EGTL125/1997 s21, EGTL36/1988 s33, EUTL236/2003 s53, EGTL46/1997 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL226/1997 s1, EUTL211/2003 s24, EGTL350/1998 s1, EGTL286/1998 s34, EGTL44/2000 s1, EGTL35/2001 s34, EGTL124/2002 s1
CELEX-nr: 32002L0051, 32002L0080, 32003L0076, 31970L0156, 32003R0807, 31970L0220, 31972L0306, 31997L0020, 1988L0077, 12003TN02/01/A, 31996L0096, 32003R1882, 31997L0024, 32003L0077, 31998L0069, 31998L0077, 31999L0096, 32001L0001, 32002L0024
Ändring, SFS 2004:29
Rubrik: Förordning (2004:29) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2004-03-15
Förarbeten: EUTL321/2003 s15
CELEX-nr: 32003L0102
Ändring, SFS 2004:382
Rubrik: Förordning (2004:382) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 3
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: EUTL90/2003 s37; EUTL90/2003 s41, EGTL203/2000 s1
CELEX-nr: 32003L0026, 32003L0027, 32003L0026
Ändring, SFS 2004:681
Rubrik: Förordning (2004:681) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 2004-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:425
Rubrik: Förordning (2005:425) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EUTL49/2004 s26
CELEX-nr: 32004L0004
Ändring, SFS 2006:321
Rubrik: Förordning (2006:321) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 12, 13, 16 §§
Ikraft: 2006-10-30
Ändring, SFS 2006:526
Rubrik: Förordning (2006:526) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1, 3
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL42/1970 s1, EUTL65/2006 s27, EGTL190/1972 s1, EUTL61/2005 s25, EGTL226/1997 s1, EUTL66/2006 s27, EGTL124/2002 s1, EUTL106/2005 s17
CELEX-nr: 31970L0156, 32006L0028, 31972L0306, 32005L0021, 31997L0024, 32006L0027, 32002L0024, 32005L0030
Ändring, SFS 2007:39
Rubrik: Förordning (2007:39) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 4, 12 §§
Ikraft: 2007-04-01
Ändring, SFS 2007:125
Rubrik: Förordning (2007:125) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2007-05-01
Förarbeten: EGTL42/1970 s1, EUTL161/2006 s12, EGTL76/1970 s1,EUTL206/2003 s29, EGTL190/1972 s1, EUTL61/2005 s25, EGTL46/1997 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL226/1997 s1, EUTL227/2006 s43, EGTL350/1998 s1, EGTL286/1998 s34, EGTL203/2000 s1, EUTL90/2003 s37,EGTL35/2001 s34, EGTL124/2002 s1, EUTL106/2005 s17, EGTL252/2002 s20, EGTL291/2002 s20, EUTL275/2005 s1, EUTL152/2006 s11, EUTL313/2005 s1
CELEX-nr: 31997L0156, 32006L0040, 31970L0220, 332003L0079, 31972L0306, 3005L0021, 31997L0096, 2003R1882, 31997L0024, 31998L0069, 31998L0077, 32000L0030, 32003L0026, 32001L0001, 32002L0024, 32005L0030, 32002L0051, 32002L0080, 32005L0055, 32006L0051, 32005L0078
Ändring, SFS 2008:50
Rubrik: Förordning (2008:50) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 4, 12 §§, bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: EGTL226/1997 s1, EUTL330/2006 s16, EGTL291/2002 s20, EUTL90/2003 s37, EUTL90/2003 s41
CELEX-nr: 31997L0024, 32006L0120, 32002L0080, 32003L0026, 32003L0027
Ändring, SFS 2008:639
Rubrik: Förordning (2008:639) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 1 §, bil. 1; nya 1 a, 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 9 a, 9c §§
Ikraft: 2008-08-01
Förarbeten: EGTL291/2002 s20, EUTL330/2006 s16
CELEX-nr: 32002L0080, 32006L0120
Ändring, SFS 2008:1199
Rubrik: Förordning (2008:1199) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:231
Rubrik: Förordning (2009:231) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2, 5, 7 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2009-04-29
Förarbeten: EUTL263/2007 s1, EUTL292/2008 s1, EGTL42/1970 s1, EUTL263/2007 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL363/2006 s1, EUTL190/1972 s1, EUTL61/2005 s25, EGTL35/2001 s34, EGTL124/2002 s1, EUTL363/2006 s81, EGTL252/2002 s20, EGTL291/2002 s20, EGTL275/2005 s1, EUTL192/2008 s51, EUTL292/2008 s1
CELEX-nr: 32007L0046, 32008R1060, 31970L0156, 32007L0046, 31970L0220, 32006L0096, 31972L0306, 32005L0021, 32001L0001, 32002L0024, 32006L0096, 32002L0051, 32002L0080, 32005L0055, 32008L0074, 32008R1060
Ändring, SFS 2010:1602
Rubrik: Förordning (2010:1602) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 10, 13, 15 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:345
Omfattning: upph.