Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:1085 · Visa fulltext
Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL76/1970 s1, EGTL35/2001 s34, EGTL350/1998 s1, EGTL36/1988 s33, EGTL107/2001 s10, EGTL44/1999 s1, EGTL226/1997 s1, EGTL190/1972 s1, EGTL46/1997 s1, EGTL142/1999 s26
CELEX-nr: 31970L0220, 32001L0001, 31998L0069, 31998L0077, 32001L0027, 31999L0096, 31997L0024, 31972L036, 31996L0096, 31999L0052
Upphävd: 2011-05-01
Ändring, SFS 2002:176
Rubrik: Förordning (2002:176) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2002-06-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL16/2002 s33, EGTL76/1970 s1, EGTL35/2001 s34, EGTL36/1988 s33, EGTL44/1999 s1
CELEX-nr: 32001L0100, 31970L0220, 32001L0001, 31988L0077, 31999L0096
Ändring, SFS 2002:556
Rubrik: Förordning (2002:556) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. bil. 1, 2
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:947
Rubrik: Förordning (2002:947) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 1, 5, 7 §§
Ikraft: 2003-05-01
Ändring, SFS 2003:872
Rubrik: Förordning (2003:872) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, bil. 1, 3
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: EGTL252/2002 s20, EGTL291/2002 s20, EGTL206/2003 s29, EGTL42/1970 s1, EGTL122/2003 s36, EGTL76/1970 s1, EGTL190/1972 s1, EGTL125/1997 s21, EGTL36/1988 s33, EUTL236/2003 s53, EGTL46/1997 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL226/1997 s1, EUTL211/2003 s24, EGTL350/1998 s1, EGTL286/1998 s34, EGTL44/2000 s1, EGTL35/2001 s34, EGTL124/2002 s1
CELEX-nr: 32002L0051, 32002L0080, 32003L0076, 31970L0156, 32003R0807, 31970L0220, 31972L0306, 31997L0020, 1988L0077, 12003TN02/01/A, 31996L0096, 32003R1882, 31997L0024, 32003L0077, 31998L0069, 31998L0077, 31999L0096, 32001L0001, 32002L0024
Ändring, SFS 2004:29
Rubrik: Förordning (2004:29) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2004-03-15
Förarbeten: EUTL321/2003 s15
CELEX-nr: 32003L0102
Ändring, SFS 2004:382
Rubrik: Förordning (2004:382) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 3
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: EUTL90/2003 s37; EUTL90/2003 s41, EGTL203/2000 s1
CELEX-nr: 32003L0026, 32003L0027, 32003L0026
Ändring, SFS 2004:681
Rubrik: Förordning (2004:681) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16 §§
Ikraft: 2004-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:425
Rubrik: Förordning (2005:425) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: EUTL49/2004 s26
CELEX-nr: 32004L0004
Ändring, SFS 2006:321
Rubrik: Förordning (2006:321) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 12, 13, 16 §§
Ikraft: 2006-10-30
Ändring, SFS 2006:526
Rubrik: Förordning (2006:526) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1, 3
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EGTL42/1970 s1, EUTL65/2006 s27, EGTL190/1972 s1, EUTL61/2005 s25, EGTL226/1997 s1, EUTL66/2006 s27, EGTL124/2002 s1, EUTL106/2005 s17
CELEX-nr: 31970L0156, 32006L0028, 31972L0306, 32005L0021, 31997L0024, 32006L0027, 32002L0024, 32005L0030
Ändring, SFS 2007:39
Rubrik: Förordning (2007:39) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 4, 12 §§
Ikraft: 2007-04-01
Ändring, SFS 2007:125
Rubrik: Förordning (2007:125) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 1
Ikraft: 2007-05-01
Förarbeten: EGTL42/1970 s1, EUTL161/2006 s12, EGTL76/1970 s1,EUTL206/2003 s29, EGTL190/1972 s1, EUTL61/2005 s25, EGTL46/1997 s1, EUTL284/2003 s1, EGTL226/1997 s1, EUTL227/2006 s43, EGTL350/1998 s1, EGTL286/1998 s34, EGTL203/2000 s1, EUTL90/2003 s37,EGTL35/2001 s34, EGTL124/2002 s1, EUTL106/2005 s17, EGTL252/2002 s20, EGTL291/2002 s20, EUTL275/2005 s1, EUTL152/2006 s11, EUTL313/2005 s1
CELEX-nr: 31997L0156, 32006L0040, 31970L0220, 332003L0079, 31972L0306, 3005L0021, 31997L0096, 2003R1882, 31997L0024, 31998L0069, 31998L0077, 32000L0030, 32003L0026, 32001L0001, 32002L0024, 32005L0030, 32002L0051, 32002L0080, 32005L0055, 32006L0051, 32005L0078
Ändring, SFS 2008:50
Rubrik: Förordning (2008:50) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 4, 12 §§, bil. 1, 2, 3
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: EGTL226/1997 s1, EUTL330/2006 s16, EGTL291/2002 s20, EUTL90/2003 s37, EUTL90/2003 s41
CELEX-nr: 31997L0024, 32006L0120, 32002L0080, 32003L0026, 32003L0027
Ändring, SFS 2008:639
Rubrik: Förordning (2008:639) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 1 §, bil. 1; nya 1 a, 9 a, 9 b, 9 c §§, rubr. närmast före 9 a, 9c §§
Ikraft: 2008-08-01
Förarbeten: EGTL291/2002 s20, EUTL330/2006 s16
CELEX-nr: 32002L0080, 32006L0120
Ändring, SFS 2008:1199
Rubrik: Förordning (2008:1199) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:231
Rubrik: Förordning (2009:231) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 2, 5, 7 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2009-04-29
Förarbeten: EUTL263/2007 s1, EUTL292/2008 s1, EGTL42/1970 s1, EUTL263/2007 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL363/2006 s1, EUTL190/1972 s1, EUTL61/2005 s25, EGTL35/2001 s34, EGTL124/2002 s1, EUTL363/2006 s81, EGTL252/2002 s20, EGTL291/2002 s20, EGTL275/2005 s1, EUTL192/2008 s51, EUTL292/2008 s1
CELEX-nr: 32007L0046, 32008R1060, 31970L0156, 32007L0046, 31970L0220, 32006L0096, 31972L0306, 32005L0021, 32001L0001, 32002L0024, 32006L0096, 32002L0051, 32002L0080, 32005L0055, 32008L0074, 32008R1060
Ändring, SFS 2010:1602
Rubrik: Förordning (2010:1602) om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
Omfattning: ändr. 10, 13, 15 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:345
Omfattning: upph.