Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:883 · Visa fulltext
Revisorslag (2001:883)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2001:884
Rubrik: Lag (2001:884) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 4, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:146, bet. 2001/02:LU3, rskr. 2001/02:47
Ändring, SFS 2002:144
Omfattning: ikrafttr. av 2001:884
Ändring, SFS 2003:738
Rubrik: Lag (2003:738) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2009:503
Rubrik: Lag (2009:503) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:564
Rubrik: Lag (2009:564) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 40 §§, rubr. närmast före 28 §, rubr. närmast före 28 § sätts närmast före 27 b §; nya 16 a, 16 b, 22 a, 27 a, 27 b, 27 c, 28 a, 31 a §§, rubr. närmast före 16 a, 16 b, 27 a §§
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28, rskr. 2008/09:265, EUTL157/2006 s87
CELEX-nr: 32006L0043
Ändring, SFS 2010:689
Rubrik: Lag (2010:689) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 27 c §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346, EUTL157/2006 s87, EUTL81/2008 s53
CELEX-nr: 32006L0043, 32008L0030
Ändring, SFS 2013:102
Rubrik: Lag (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:217
Rubrik: Lag (2013:217) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: upph. 7 §; nuvarande 4, 5, 6 §§ betecknas 6, 4, 5 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 §§, rubr. närmast före 4, 18, 27 §§; ny rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 2013-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:222
Rubrik: Lag (2013:222) om ändring i lagen (2013:102) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 37 § i 2013:102
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:19
Ändring, SFS 2013:735
Rubrik: Lag (2013:735) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 11, 16 a §§
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2016:430
Rubrik: Lag (2016:430) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: upph. 22 a §; nuvarande 16 a, 21 §§ betecknas 16, 21 a §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, den nya 21 a, 22, 23, 24, 27, 27 a, 27 b, 27 c, 30, 32, 34, 35 §§, rubr. närmast före den tidigare 16 a § sätts närmast före den nya 16 §; nya 6 a, 21, 21, b, 22 a, 22 b, 25 a, 26 a, 28 b, 28 c och 32 a, 32 b, 32 c, 32 d, 32 e, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i §§, rubr. närmast före 16 a, 25 a, 26 a, 32, 32 a, 32 d, 32 f, 32 g, 32 h, 32 i, 33, 34, 35 §§
Ikraft: 2016-06-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236, direktiv 2006/43/EG
Ändring, SFS 2016:1339
Rubrik: Lag (2016:1339) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 18, 22, 22 a, 25, 27, 27 b, 27 c, 28, 28 a, 28 b, 28 c, 29, 30, 31, 31 a, 32, 32 a, 32 d, 32 e, 32 g, 32 h, 33, 34, 35, 36, 37, 40 §§, rubr. närmast före 3 §, p 6 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 24, bet. 2016/17:NU1, rskr. 2016/17:103
Ändring, SFS 2017:455
Rubrik: Lag (2017:455) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Ändring, SFS 2017:643
Rubrik: Lag (2017:643) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 28 c, 32 b, 32 d, 32 h, 36 §§; nya 3 a, 32 j, 32 k, 32 l §§, rubr. närmast före 32 j §
Ikraft: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Ändring, SFS 2018:283
Rubrik: Lag (2018:283) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 26 a, 27 c §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2019:756
Rubrik: Lag (2019:756) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:658
Rubrik: Lag (2020:658) om ändring i revisorslagen (2001:883)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:148, bet. 2019/20:FiU41, rskr. 2019/20:342