Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:82 · Visa fulltext
Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:147, bet. 2000/01:SfU8, rskr. 2000/01:143
Ändring, SFS 2005:451
Rubrik: Lag (2005:451) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:722
Rubrik: Lag (2005:722) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 11, 22, 26, 27, 28 §§
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:222
Rubrik: Lag (2006:222) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2006-04-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:191, EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34
CELEX-nr: 32004L0038, 32004L0038R[2]
Ändring, SFS 2012:87
Rubrik: Lag (2012:87) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2014:481
Rubrik: Lag (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: upph. 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §; nuvarande 1, 2, 3 §§ betecknas 2, 3, 4 §§; ändr. den nya 2 §, 6, 7, 8, 10, 18, 20 §§, p 4 övergångsbest., rubr. närmast före 16 §, rubr. närmast före 1, 3 §§, sätts närmast före nya 2 resp. nya 4 §; nya 1, 29 §§, rubr. närmast före 1, 20, 29 §§
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:143, bet. 2013/14:SfU17, rskr. 2013/14:277
Ändring, SFS 2014:794
Rubrik: Lag (2014:794) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13, rskr. 2013/14:337
Ändring, SFS 2018:1293
Rubrik: Lag (2018:1293) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2020:940
Rubrik: Lag (2020:940) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:178, bet. 2020/21:SfU5, rskr. 2020/21:47
Ändring, SFS 2021:771
Rubrik: Lag (2021:771) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412