Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:82 · Visa fulltext
Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:147, bet. 2000/01:SfU8, rskr. 2000/01:143
Ändring, SFS 2005:451
Rubrik: Lag (2005:451) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:722
Rubrik: Lag (2005:722) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 11, 22, 26, 27, 28 §§
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:222
Rubrik: Lag (2006:222) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2006-04-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:77, bet. 2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:191, EUTL158/2004 s77, EUTL197/2005 s34
CELEX-nr: 32004L0038, 32004L0038R[2]
Ändring, SFS 2012:87
Rubrik: Lag (2012:87) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Ändring, SFS 2014:481
Rubrik: Lag (2014:481) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: upph. 4, 5 §§, rubr. närmast före 4 §; nuvarande 1, 2, 3 §§ betecknas 2, 3, 4 §§; ändr. den nya 2 §, 6, 7, 8, 10, 18, 20 §§, p 4 övergångsbest., rubr. närmast före 16 §, rubr. närmast före 1, 3 §§, sätts närmast före nya 2 resp. nya 4 §; nya 1, 29 §§, rubr. närmast före 1, 20, 29 §§
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:143, bet. 2013/14:SfU17, rskr. 2013/14:277
Ändring, SFS 2014:794
Rubrik: Lag (2014:794) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:213, bet. 2013/14:SfU13, rskr. 2013/14:337
Ändring, SFS 2018:1293
Rubrik: Lag (2018:1293) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:121, bet. 2017/18:CU14, rskr. 2017/18:372
Ändring, SFS 2020:940
Rubrik: Lag (2020:940) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:178, bet. 2020/21:SfU5, rskr. 2020/21:47
Ändring, SFS 2021:771
Rubrik: Lag (2021:771) om ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 2021-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:191, bet. 2020/21:SfU28, rskr. 2020/21:412