Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:590 · Visa fulltext
Förordning (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-10-01
Ändring, SFS 2001:1251
Rubrik: Förordning (2001:1251) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2003:1025
Rubrik: Förordning (2003:1025) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 6, 7, 9, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2003:1105
Rubrik: Förordning (2003:1105) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:271
Rubrik: Förordning (2004:271) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1317
Rubrik: Förordning (2004:1317) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2006:790
Rubrik: Förordning (2006:790) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19 20 §§
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2007:800
Rubrik: Förordning (2007:800) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2012:242
Rubrik: Förordning (2012:242) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2014:791
Rubrik: Förordning (2014:791) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 12 b §
Ikraft: 2014-10-01
Ändring, SFS 2016:697
Rubrik: Förordning (2016:697) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §; nya 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2016-11-01
Ändring, SFS 2018:237
Rubrik: Förordning (2018:237) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:660
Rubrik: Förordning (2018:660) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2018:1151
Rubrik: Förordning (2018:1151) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2018-09-01
Ändring, SFS 2019:13
Rubrik: Förordning (2019:13) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 10 §; ny 12 c §
Ikraft: 2019-03-01
Ändring, SFS 2019:368
Rubrik: Förordning (2019:368) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2019-06-19
Ändring, SFS 2020:1117
Rubrik: Förordning (2020:1117) om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2021-01-01