Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:512 · Visa fulltext
Förordning (2001:512) om deponering av avfall
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2001-07-16 överg.best.
Förarbeten: EGTL182/1999 s1
CELEX-nr: 31999L0031
Ändring, SFS 2001:1078
Rubrik: Förordning (2001:1078) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 2, 8, 12 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2005:424
Rubrik: Förordning (2005:424) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 33 §; ny 15 a §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2008:724
Rubrik: Förordning (2008:724) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2008-09-01
Ändring, SFS 2008:839
Rubrik: Förordning (2008:839) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:34
Rubrik: Förordning (2011:34) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 43 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:631
Rubrik: Förordning (2011:631) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 45 §; ny 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:999
Rubrik: Förordning (2011:999) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 2, 8, 12 §§
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2012:371
Rubrik: Förordning (2012:371) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 3, 8, 15, 17, 30 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraft: 2012-07-16
Förarbeten: EUTL328/2011 s 49, EUTL304/2008 s75, EGTL182/1999 s1
CELEX-nr: 32011L0097, 32008R1102, 31999L0031
Ändring, SFS 2013:264
Rubrik: Förordning (2013:264) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 35, 40 §§
Ikraft: 2013-06-18
Ändring, SFS 2013:320
Rubrik: Förordning (2013:320) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2015:532
Rubrik: Förordning (2015:532) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-09-08
Ändring, SFS 2016:801
Rubrik: Förordning (2016:801) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 8, 33, 34 §§
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2016:1196
Rubrik: Förordning (2016:1196) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2018:508
Rubrik: Förordning (2018:508) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-06-01
Ändring, SFS 2020:698
Rubrik: Förordning (2020:698) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 2, 3, 8, 9, 10, 12, 15, 15 a, 29, 43 §§; nya 3 e, 10 a, 10 b, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e §§
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: direktiv 1999/31/EG
Ändring, SFS 2020:820
Rubrik: Förordning (2020:820) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Omfattning: ny 42 a §, rubr. närmast före 42 a §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: direktiv 1999/31/EG