Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:184 · Visa fulltext
Lag (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:1183
Rubrik: Lag (2001:1183) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 28 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Ändring, SFS 2003:672
Rubrik: Lag (2003:672) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §, 2 kap 2, 3, 26, 27, 30 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2006:733
Rubrik: Lag (2006:733) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i kronofogdemyndigheternas verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 5 §§, 2 kap 2, 3, 5, 8, 9, 14, 15, 20 26, 30 §§, rubr. till 2 kap
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:330
Rubrik: Lag (2007:330) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: upph. 2 kap 26 §; ändr. 2 kap 27 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2008:213
Rubrik: Lag (2008:213) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 3 §; ny 3 kap 3 a §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:116, bet. 2007/08:SkU30, rskr. 2007/08:165
Ändring, SFS 2008:883
Rubrik: Lag (2008:883) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2007/08:158, bet. 2008/09:CU4, rskr. 2008/09:3
Ändring, SFS 2009:494
Rubrik: Lag (2009:494) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 29 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2011:532
Rubrik: Lag (2011:532) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 3, 8, 10, 14, 16, 20, 21 §§, rubr. närmast efter 2 kap. 25 §; ny 2 kap. 26 §, rubr. närmast före 2 kap. 27 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30, rskr. 2010/11:240
Ändring, SFS 2011:1543
Rubrik: Lag (2011:1543) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2013:336
Rubrik: Lag (2013:336) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av personuppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Ändring, SFS 2016:685
Rubrik: Lag (2016:685) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 8, 13, 14, 17, 18, 20 §§
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:760
Rubrik: Lag (2016:760) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ny 1 kap. 3 b §
Ikraft: 2017-01-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301
Ändring, SFS 2016:779
Rubrik: Lag (2016:779) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 3, 9, 15, 19 §§; ny 2 kap. 20 a §
Ikraft: 2016-08-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Ändring, SFS 2018:230
Rubrik: Lag (2018:230) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: upph. 1 kap. 3 a § och 3 kap. 1, 2, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 6 §§, 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20, 20 a, 30 §§, 3 kap. 3 a, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; ny 3 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 3, 3 a §§
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Ändring, SFS 2019:252
Rubrik: Lag (2019:252) om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 14 §
Ikraft: 2019-06-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205