Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:7 · Visa fulltext
Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 2000:1
Ändring, SFS 2004:1311
Rubrik: Förordning (2004:1311) om ändring i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 2000:7
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Jfr bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114
Ändring, SFS 2007:1237
Rubrik: Förordning (2007:1237) om ändring i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer
Omfattning: ändr. 4, 5, 13 §§; nya 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.