Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:662 · Visa fulltext
Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:81, bet. 1999/2000:UbU17, rskr. 1999/2000:257
Ändring, SFS 2000:1209
Rubrik: Förordning (2000:1209) om ikraftträdande av lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2009:1272
Rubrik: Lag (2009:1272) om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2009-12-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:18, bet. 2009/10:UbU5, rskr. 2009/10:82