Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:605 · Visa fulltext
Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1084
Rubrik: Förordning (2000:1084) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §
Ändring, SFS 2001:722
Rubrik: Förordning (2001:722) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 5 kap 2 §, 10 kap 2 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:336
Rubrik: Förordning (2002:336) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:1061
Rubrik: Förordning (2002:1061) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §; ny 7 kap 3 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:282
Rubrik: Förordning (2003:282) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 10 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2004:8
Rubrik: Förordning (2004:8) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, rubr. till 9 kap; ny 9 kap 3 a §, rubr. närmast före 9 kap 3 a §
Ikraft: 2004-03-01
Ändring, SFS 2004:155
Rubrik: Förordning (2004:155) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 2 §, 8 kap 1 §
Ikraft: 2004-06-01
Ändring, SFS 2004:1306
Rubrik: Förordning (2004:1306) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: upph. 9 kap 3 a §, rubr. närmast före 9 kap 3 a §; ändr. 1 kap 1 §, rubr. till 9 kap
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:797
Rubrik: Förordning (2005:797) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ny 3 kap 3 §, rubr. närmast före 3 kap 3 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2007:4
Rubrik: Förordning (2007:4) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2007-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1310
Rubrik: Förordning (2006:1310) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 9 kap 3 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:604
Rubrik: Förordning (2007:604) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:711
Rubrik: Förordning (2007:711) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ny 9 kap 3 a §
Ikraft: 2007-11-01
Ändring, SFS 2007:1440
Rubrik: Förordning (2007:1440) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 4 §, 8 kap 1 §, 10 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:747
Rubrik: Förordning (2008:747) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:229
Rubrik: Förordning (2011:229) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 5 kap. 7 §
Ikraft: 2011-04-01
Ändring, SFS 2014:1322
Rubrik: Förordning (2014:1322) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 5 kap. 3, 4, 5, 6, 8 §§; nya 5 kap. 13, 14 §§, rubr. närmast före 5 kap. 13 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:1433
Rubrik: Förordning (2014:1433) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: nuvarande 9 kap. 3 a, 4, 5 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7 §§; ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 3 §, de nya 9 kap. 6, 7 §§, rubr. närmast före 9 kap. 4 § sätts närmast före den nya 9 kap. 6 §; ny 9 kap. 4 §
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:383
Rubrik: Förordning (2015:383) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: nuvarande 9 kap. 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 9 kap. 5, 6, 7, 8 §§; ändr. 3 kap. 2 §, 9 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, rubr. närmast före 9 kap. 6 § sätts närmast före den nya 9 kap. 7 §; ny 9 kap. 4 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:25
Rubrik: Förordning (2017:25) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2017-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:862
Rubrik: Förordning (2017:862) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap. 3, 4 §§, 8 kap. 1 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1342
Rubrik: Förordning (2018:1342) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 8 §, 3 kap. 1, 2 §§, 6 kap. 1 §, 9 kap. 4 §, 10 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:577
Rubrik: Förordning (2019:577) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §; nya 9 kap. 6 a §, 10 kap. 4 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:566
Rubrik: Förordning (2023:566) om ändring i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §; ny 2 kap. 9 §, rubr. närmast före 2 kap. 9 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.