Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:555 · Visa fulltext
Förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2000-07-10
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2000:906
Rubrik: Förordning (2000:906) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 38 §, bil. 1
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:285
Rubrik: Förordning (2001:285) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 9, 15, 36 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:113, bet. 2000/01:FöU9, rskr. 2000/01:214
Ändring, SFS 2001:1264
Rubrik: Förordning (2001:1264) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 4, 6, 7 §§, bil. 1, 2; nya 6 a, 9 a, 18 a §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:10, bet. 2001/02:FöU2, rskr. 2001/02:91
Ändring, SFS 2002:516
Rubrik: Förordning (2002:516) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 11 §, bil. 1
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:1097
Rubrik: Förordning (2002:1097) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 16, 17, 18, 20, 22, 27, 35, 36 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:30, 2002/03:1, utg.omr. 6, bet. 1999/2000:FöU2, 2002/03:FöU1, rskr. 1999/2000:168, 2002:03/44
Ändring, SFS 2003:173
Rubrik: Förordning (2003:173) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2003-06-01
Ändring, SFS 2003:804
Rubrik: Förordning (2003:804) om ändring i förordning (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 36 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1369
Rubrik: Förordning (2004:1369) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143
Ändring, SFS 2005:509
Rubrik: Förordning (2005:509) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. 18, 23 §§; ändr. 13, 14, 17, 22, 25, 34, 35, 36 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:823
Rubrik: Förordning (2005:823) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 16, 20 §§, bil. 1, 2
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:160, bet. 2005/06:FöU2, rskr. 2005/06:28
Ändring, SFS 2006:960
Rubrik: Förordning (2006:960) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: upph. 14 §, rubr. närmast före 14 §; ändr. 4, 11, 24, 25, 39 §§
Ikraft: 2006-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1088
Rubrik: Förordning (2006:1088) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: nya 6 b, 24 a, 24 b, 24 c §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2006-10-01
Ändring, SFS 2006:1149
Rubrik: Förordning (2006:1149) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:1440
Rubrik: Förordning (2006:1440) om ändring i förordningen (2006:1149) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 7 § i 2006:1149
Ändring, SFS 2006:1441
Rubrik: Förordning (2006:1441) om ändring i förordningen (2000:55) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 5, 17 §§, bil. 1; ny 25 a §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 6, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31
Ändring, SFS 2007:654
Rubrik: Förordning (2007:654) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007-09-01
Ändring, SFS 2007:695
Rubrik: Förordning (2007:695) om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-10-01
Ändring, SFS 2007:1266
Omfattning: upph.