Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:343 · Visa fulltext
Lag (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Upphävd: 2017-07-02
Ändring, SFS 2000:574
Rubrik: Lag (2000:574) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2003:589
Rubrik: Lag (2003:589) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-12-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:66, bet. 2002/03:JuU18, rskr. 2002/03:226
Ändring, SFS 2003:756
Rubrik: Förordning (2003:756) om ikraftträdande av lagen (2003:589) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ikrafttr. av 2003:589
Ändring, SFS 2003:1169
Rubrik: Lag (2003:1169) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 4, 5, 8 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2006:903
Rubrik: Lag (2006:903) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38, rskr. 2005/06:300
Ändring, SFS 2008:1093
Omfattning: ikrafttr. av 2006:903
Ändring, SFS 2010:378
Rubrik: Lag (2010:378) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 3 §; ny 3 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:177, bet 2009/10:JuU30, rskr. 2009/10:265
Ändring, SFS 2011:904
Rubrik: Lag (2011:904) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 §, rubr. närmast efter 10 §; nya 1 a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före rubr. närmast före 1 §, 1 a, 16, 18, 20, 22, 23 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302, EUTL210/2008 s1
CELEX-nr: 32008D0615
Ändring, SFS 2011:905
Rubrik: Lag (2011:905) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 1 a, 18, 19 §§
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302
Ändring, SFS 2011:1173
Rubrik: Lag (2011:1173) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2012-10-16
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2011:1207
Rubrik: Lag (2011:1207) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43
Ändring, SFS 2011:1504
Rubrik: Förordning (2011:1504) om ikraftträdande av lagen (2011:1207) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1207
Ändring, SFS 2012:148
Rubrik: Lag (2012:148) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158
Ändring, SFS 2012:580
Rubrik: Förordning (2012:580) om ikraftträdande av lagen (2011:1173) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1173
Ändring, SFS 2013:334
Rubrik: Lag (2013:334) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ny 1 b §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206, EUTL210/2008 s1
CELEX-nr: 32008D0615
Ändring, SFS 2014:126
Rubrik: Lag (2014:126) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: nuvarande 22, 23 §§ betecknas 24, 25 §§; ändr. 2, 20 §§, den nya 25 §, rubr. närmast före 22, 23 §§ sätts närmast före de nya 24, 25 §§; nya 22, 23 §§, rubr. närmast före 22 §, rubr. närmast efter 23 §
Ikraft: 2014-05-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:65, bet. 2013/14:JuU9, rskr. 2013/14:180, EUTL288/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0082
Ändring, SFS 2014:402
Rubrik: Lag (2014:402) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 8, 9, 10, 11, 15, 16 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:101
Rubrik: Lag (2015:101) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2015:276
Rubrik: Lag (2015:276) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: upph. rubr. närmast efter 23 §; nuvarande 24, 25 §§, betecknas 28, 29 §§; ändr. 1 b, 2 §§, den nya 29 §, rubr. närmast före 24, 25 §§ sätts närmast före de nya 28, 29 §§; nya 24, 25, 26, 27 §§, rubr. närmast före 24 §, rubr. närmast efter den nya 27 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:82, bet. 2014/15:JuU23, rskr. 2014/15:187
Ändring, SFS 2015:785
Rubrik: Lag (2015:785) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 1 b, 2 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:24, bet. 2015/16:JuU9, rskr. 2015/16:35, direktiv (EU) 2015/413
Ändring, SFS 2016:484
Rubrik: Lag (2016:484) om ändring i lagen 2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: utgår genom 2017:496
Ändring, SFS 2017:448
Rubrik: Lag (2017:448) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU28, rskr. 2016/17:269
Ändring, SFS 2017:496
Omfattning: upph.