Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:281 · Visa fulltext
Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2000-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1145
Rubrik: Förordning (2000:1145) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:227
Rubrik: Förordning (2001:227) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 5 §; ny 7 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:736
Rubrik: Förordning (2002:736) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-11-01
Förarbeten: EGTC70/2002 s8
CELEX-nr: 502XC0319
Ändring, SFS 2005:589
Rubrik: Förordning (2005:589) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2005-07-10
Ändring, SFS 2006:211
Rubrik: Förordning (2006:211) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2006-04-18 överg.best.
Ändring, SFS 2007:953
Rubrik: Förordning (2007:953) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7 a, 10, 11, 17, 19, 20 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2007-12-14 överg.best.
Förarbeten: EGTL17/2000 s22, EUTC54/2006 s13, EGTL205/2002 s1, EUTC317/2003 s11
CELEX-nr: 32000R0104, 52006XC304, 32002R1407, 52003XC1230
Ändring, SFS 2009:154
Rubrik: Förordning (2009:154) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2010:792
Rubrik: Förordning (2010:792) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr 2 §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2015:432
Rubrik: Förordning (2015:432) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: upph. 2, 9, 13, 18 §§; ändr. 1, 5, 7, 8, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2015-10-01
Ändring, SFS 2018:989
Rubrik: Förordning (2018:989) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01