Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:281 · Visa fulltext
Förordning (2000:281) om regionalt transportbidrag
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2000-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1145
Rubrik: Förordning (2000:1145) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:227
Rubrik: Förordning (2001:227) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 5 §; ny 7 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:736
Rubrik: Förordning (2002:736) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-11-01
Förarbeten: EGTC70/2002 s8
CELEX-nr: 502XC0319
Ändring, SFS 2005:589
Rubrik: Förordning (2005:589) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2005-07-10
Ändring, SFS 2006:211
Rubrik: Förordning (2006:211) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 2006-04-18 överg.best.
Ändring, SFS 2007:953
Rubrik: Förordning (2007:953) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7 a, 10, 11, 17, 19, 20 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2007-12-14 överg.best.
Förarbeten: EGTL17/2000 s22, EUTC54/2006 s13, EGTL205/2002 s1, EUTC317/2003 s11
CELEX-nr: 32000R0104, 52006XC304, 32002R1407, 52003XC1230
Ändring, SFS 2009:154
Rubrik: Förordning (2009:154) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 §§
Ikraft: 2009-04-01
Ändring, SFS 2010:792
Rubrik: Förordning (2010:792) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr 2 §
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2015:432
Rubrik: Förordning (2015:432) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: upph. 2, 9, 13, 18 §§; ändr. 1, 5, 7, 8, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2015-10-01
Ändring, SFS 2018:989
Rubrik: Förordning (2018:989) om ändring i förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01