Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:274 · Visa fulltext
Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2000-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:89, bet. 1999/2000:LU21, rskr. 1999/2000:202, EGTL372/1985 s31, EGTL144/1997 s19
CELEX-nr: 31985L0577 31997L0007
Upphävd: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:59
Omfattning: upph.