Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:208 · Visa fulltext
Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 31998L0048
Upphävd: 2023-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1077
Rubrik: Förordning (2001:1077) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2005:210
Rubrik: Förordning (2005:210) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
Omfattning: upph. bil.; ändr. författningsrubr., 1, 4 §§
Ikraft: 2005-08-13
Ändring, SFS 2007:191
Rubrik: Förordning (2007:191) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2008:836
Rubrik: Förordning (2008:836) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2011:31
Rubrik: Förordning (2011:31) om ändring förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:998
Rubrik: Förordning (2011:998) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2011-10-18
Ändring, SFS 2015:24
Rubrik: Förordning (2015:24) om ändring i förordningen (2001:208) producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2016:800
Rubrik: Förordning (2016:800) om ändring i förordningen (2000:208) producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 a §
Ikraft: 2016-08-02
Ändring, SFS 2020:697
Rubrik: Förordning (2020:697) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Omfattning: ändr. 11, 17 §§
Ikraft: 2020-08-01
Ändring, SFS 2021:750
Rubrik: Förordning (2021:750) om upphävande av förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
Omfattning: upph.
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.