Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:192 · Visa fulltext
Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2000-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Ändring, SFS 2000:194
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2000:789
Rubrik: Lag (2000:789) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:998
Rubrik: Lag (2000:998) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2002:129
Rubrik: Lag (2002:129) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9, rskr. 2001/02:181
Ändring, SFS 2004:68
Rubrik: Lag (2004:68) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap 2, 7, 8 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:847
Rubrik: Lag (2004:847) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2 §§, 4 kap 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2006:1382
Rubrik: Lag (2006:1382) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2007:555
Rubrik: Lag (2007:555) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap 5, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2008:280
Rubrik: Lag (2008:280) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap 7, 8 §§
Ikraft: 2008-07-23
Förarbeten: Prop. 2007/08:57, bet. 2007/08:FiU30, rskr. 2007/08:169
Ändring, SFS 2009:1002
Rubrik: Lag (2009:1002) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1, 2 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 2, 5, 7 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1460
Rubrik: Lag (2009:1460) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2010-05-03 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:44, bet. 2009/10:SfU9, rskr. 2009/10:113
Ändring, SFS 2010:1281
Rubrik: Lag (2010:1281) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2 §, 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1074
Rubrik: Lag (2011:1074) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13
Ändring, SFS 2013:571
Rubrik: Lag (2013:571) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 2, 7, 8 §§, rubr. närmast före 5 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2014:847
Rubrik: Lag (2014:847) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2014:979
Rubrik: Lag (2014:979) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390, EUTL176/2013 s1
CELEX-nr: 32013R0575
Ändring, SFS 2017:1142
Rubrik: Lag (2017:1142) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:5, bet. 2017/18:FiU16, rskr. 2017/18:45
Ändring, SFS 2018:773
Rubrik: Lag (2018:773) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2018-11-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Ändring, SFS 2018:2013
Rubrik: Lag (2018:2013) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 18 §§, 5 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 5, 8 §§; nya 4 kap. 1 a, 1 b, 2 a, 5 a, 8 a §§, rubr. närmast före 4 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:271, bet. 2018/19:FiU14, rskr. 2018/19:52
Ändring, SFS 2019:539
Rubrik: Lag (2019:539) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:62, bet. 2018/19:FiU19, rskr. 2018/19:286
Ändring, SFS 2019:1217
Rubrik: Lag (2019:1217) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §
Ikraft: 2020-02-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2020:144
Rubrik: Lag (2020:144) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 5, 6, 7, 8 a, 9 §§, rubr.närmast före 4 kap. 5 §; nya 4 kap. 1 c, 5 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 1 c §
Ikraft: 2020-05-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:57, bet. 2019/20:FiU27, rskr. 2019/20:182
Ändring, SFS 2020:851
Rubrik: Lag (2020:851) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ny 4 kap. 9 a §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:9, bet. 2020/21:FiU12, rskr. 2020/21:19
Ändring, SFS 2020:852
Rubrik: Lag (2020:852) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: upph. 4 kap. 9 a §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:9, bet. 2020/21:FiU12, rskr. 2020/21:19
Ändring, SFS 2021:104
Rubrik: Lag (2021:104) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 7 §; ny 5 kap. 5 a §, rubr. närmast före 5 kap. 5 a §
Ikraft: 2021-03-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:490
Rubrik: Lag (2021:490) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP- fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 11 §
Ikraft: 2021-06-26
Förarbeten: Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326
Ändring, SFS 2022:762
Rubrik: Lag (2022:762) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 5 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2022-06-20
Förarbeten: Prop. 2021/22:179, bet. 2021/22:SfU24, rskr. 2021/22:330
Ändring, SFS 2022:786
Rubrik: Lag (2022:786) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: ändr. 4 kap. 2 a §; ny 4 kap. 2 b §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:146, bet. 2021/22:FiU33, rskr. 2021/22:345
Ändring, SFS 2022:1547
Rubrik: Lag (2022:1547) om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 kap. 1 c §; nuvarande 4 kap. 1 c § betecknas 1 kap. 4 §; ändr. den nya 1 kap. 4 §, 4 kap. 2 a, 2 b §§, 5 kap. 1, 2, 3, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 kap. 6 §; nya 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 2 a, 2 b, 6 a, 6 b §§, rubr. närmast före 1 kap. 4 §, 5 kap. 1 a, 1 c, 2 a, 2 b, 6 a, 6 b, 7 §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:280, bet. 2022/23:SfU5, rskr. 2022/23:27