Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:171 · Visa fulltext
Lag (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2000-05-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:49, bet. 1999/2000:KU16, rskr. 1999/2000:171, EGTL320/98 s54
CELEX-nr: 398L0084
Ändring, SFS 2000:1261
Rubrik: Lag (2000:1261) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:316
Rubrik: Lag (2005:316) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2014:818
Rubrik: Lag (2014:818) om ändring i lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§; ny 6 a §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:123, bet. 2013/14:KU42, rskr. 2013/14:343