Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1389 · Visa fulltext
Förordning (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande
Departement: Finansdepartementet BO
Ikraft: 2001-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:119, 2000/01:26, bet. 1997/98:BoU10, 2000/01:BoU2, rskr. 1997/98:306, 2000/01:91
Upphävd: 2003-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:766
Rubrik: Förordning (2002:766) om ändring i förordningen (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-11-05
Ändring, SFS 2002:1122
Rubrik: Förordning (2002:1122) om upphävande av förordningen (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande
Omfattning: upph.
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:1 utg.omr. 18, bet. 2002/03:BoU1, rskr. 2002/03:66