Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1330 · Visa fulltext
Utsädesförordning (2000:1330)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: EGTL226/1998 s16, EGTL025/1999 s1, EGTL025/1999 s27
CELEX-nr: 31998L0056 31998L0095 31998L0096
Ändring, SFS 2002:339
Rubrik: Förordning (2002:339) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 8, 22 §§
Ikraft: 2002-06-15
Förarbeten: EGTL114/2002 s132
Ändring, SFS 2003:72
Rubrik: Förordning (2003:72) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-03-15
Ändring, SFS 2004:749
Rubrik: Förordning (2004:749) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 26 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: EUTL311/2003 s12, EUTL114/2004 s18
CELEX-nr: 32003L0111, 32004L0055
Ändring, SFS 2005:1225
Rubrik: Förordning (2005:1225) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28 §§; nya 19 a, 24 a, 24 b, 24 c §§, rubr. närmast före 24 a, 24 b §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2007:315
Rubrik: Förordning (2007:315) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: EUTL339/2006 s12
CELEX-nr: 32006L0124
Ändring, SFS 2008:809
Rubrik: Förordning (2008:809) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2008-12-01
Förarbeten: EUTL329/2007 s37
CELEX-nr: 32007L0072
Ändring, SFS 2009:920
Rubrik: Förordning (2009:920) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-09-15
Förarbeten: EUTL162/2008 s13
CELEX-nr: 32008L0062
Ändring, SFS 2010:189
Rubrik: Förordning (2010:189) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2010-04-15
Förarbeten: EUTL267/2008 s8
CELEX-nr: 32008L0090
Ändring, SFS 2010:476
Rubrik: Förordning (2010:476) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-06-30
Förarbeten: EUTL166/2009 s40
CELEX-nr: 32009L0074
Ändring, SFS 2010:1488
Rubrik: Förordning (2010:1488) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL312/2009 s44
CELEX-nr: 32009L0145
Ändring, SFS 2012:292
Rubrik: Förordning (2012:292) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:82
Rubrik: Förordning (2014:82) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-03-31
Förarbeten: EUTL213/2013 s20
CELEX-nr: 32013L0045
Ändring, SFS 2016:1181
Rubrik: Förordning (2016:1181) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: nuvarande 13, 24 b, 24 c §§ betecknas 13 a, 24 c, 24 d §§; ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 19 a, 20, 21, 23, 24 a, den nya 24 c §, rubr. närmast före 20, 22, 24 a §§, rubr. närmast före nuvarande 24 b § sätts närmast före den nya 24 c §; nya 9 a, 10 a, 13, 20 a, 20 b, 20 c, 23 a, 24 b §§
Ikraft: 2016-12-31
Förarbeten: direktiv 2008/90/EG
Ändring, SFS 2017:1120
Rubrik: Förordning (2017:1120) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 2, 8, 24 d §§, bil. 1
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: genomförandedirektiv (EU) 2016/2109
Ändring, SFS 2018:383
Rubrik: Förordning (2018:383) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 20 c §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:992
Rubrik: Förordning (2018:992) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:280
Rubrik: Förordning (2020:280) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 2, 20, 20 a, 20 b, 21, 24 a §§, bil. 1
Ikraft: 2020-05-31
Förarbeten: direktiv 2002/55/EG
Ändring, SFS 2021:1194
Rubrik: Förordning (2021:1194) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 2, 25 §§, bil. 1
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: direktiv 66/401/EEG