Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:131 · Visa fulltext
Förordning (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:912
Rubrik: Förordning (2000:912) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1266
Rubrik: Förordning (2001:1266) om ändring i förordningen (2001:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2007:694
Rubrik: Förordning (2007:694) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: upph. 4 a, 5 §§; ändr. 1, 2, 6, 9 §§
Ikraft: 2007-10-01
Ändring, SFS 2007:862
Rubrik: Förordning (2007:862) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:925
Rubrik: Förordning (2008:925) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:971
Rubrik: Förordning (2009:971) om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 2009-12-01