Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1219 · Visa fulltext
Lag (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:122, bet. 2000/01:SkU2, rskr. 2000/01:29
Ändring, SFS 2003:1172
Rubrik: Lag (2003:1172) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2005:789
Rubrik: Lag (2005:789) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 6, 8 §§
Ikraft: 2005-12-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:164, bet. 2005/06:SkU3, rskr. 2005/06:12
Ändring, SFS 2009:488
Rubrik: Lag (2009:488) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 8 §§, 4 kap. 3 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:1971
Rubrik: Lag (2010:1971) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Omfattning: ändr. 2 kap. 13 §, 4 kap. 5 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:295
Rubrik: Lag (2011:295) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1174
Rubrik: Lag (2011:1174) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2012-10-16
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2011:1542
Rubrik: Lag (2011:1542) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71, EUTL84/2010 s1
CELEX-nr: 32010L0024
Ändring, SFS 2012:581
Rubrik: Förordning (2012:581) om ikraftträdande av lagen (2011:1174) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1174
Ändring, SFS 2014:676
Rubrik: Lag (2014:676) om ändring i lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262