Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:981 · Visa fulltext
Lag (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:7, 2000/01:8, bet. 2000/01:SkU4, 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:1119
Rubrik: Lag (2001:1119) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2001:1172
Rubrik: Lag (2001:1172) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr. 2001/02:122
Ändring, SFS 2002:51
Rubrik: Lag (2002:51) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1, bet. 2001/02:FiU2, rskr. 2001/02:129
Ändring, SFS 2002:217
Rubrik: Lag (2002:217) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:325
Rubrik: Lag (2002:325) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2003:731
Rubrik: Lag (2003:731) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1216
Rubrik: Lag (2003:1216) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2004:850
Rubrik: Lag (2004:850) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 4, 11, 12, 14 §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1245
Rubrik: Lag (2004:1245) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2006:1346
Rubrik: Lag (2006:1346) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3, 11, 13 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FiU1, rskr. 2006/07:9
Ändring, SFS 2007:287
Rubrik: Lag (2007:287) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:84, bet. 2006/07:SfU10, rskr. 2006/07:157
Ändring, SFS 2009:1004
Rubrik: Lag (2009:1004) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2010:437
Rubrik: Lag (2010:437) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:178, bet. 2009/10:SfU16, rskr. 2009/10:278
Ändring, SFS 2010:1283
Rubrik: Lag (2010:1283) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1286
Rubrik: Lag (2011:1286) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Ändring, SFS 2011:1404
Rubrik: Lag (2011:1404) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 7, 11 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2011:1515
Rubrik: Lag (2011:1515) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:86
Ändring, SFS 2013:962
Rubrik: Lag (2013:962) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2023:751
Rubrik: Lag (2023:751) om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:14, bet. 2023/24:FiU1, rskr. 2023/24:47