Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:628 · Visa fulltext
Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ändring, SFS 2000:974
Rubrik: Förordning (2000:974) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 10 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2000:1365
Rubrik: Förordning (2000:1365) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:788
Rubrik: Förordning (2001:788) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2002-02-01
Ändring, SFS 2001:1143
Rubrik: Förordning (2001:1143) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:489
Rubrik: Förordning (2002:489) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:754
Rubrik: Förordning (2002:754) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 2 b §
Ikraft: 2002-12-01
Ändring, SFS 2003:624
Rubrik: Förordning (2003:624) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5 §; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2004:156
Rubrik: Förordning (2004:156) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 2 c §
Ikraft: 2004-05-01
Ändring, SFS 2004:627
Rubrik: Förordning (2004:627) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2004:959
Rubrik: Förordning (2004:959) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 2 b, 2 c, 19 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1327
Rubrik: Förordning (2004:1327) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2005:525
Rubrik: Förordning (2005:525) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2005-07-19
Ändring, SFS 2005:602
Rubrik: Förordning (2005:602) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6, 16 §§
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2005:1204
Rubrik: Förordning (2005:1204) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5, 12, 20 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:113
Rubrik: Förordning (2006:113) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2006:976
Rubrik: Förordning (2006:976) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2006:1555
Rubrik: Förordning (2006:1555) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:178
Rubrik: Förordning (2007:178) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2007:418
Rubrik: Förordning (2007:418) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 §; nuvarande 16 a § betecknas 16 d §; ändr 9, 16 §§, rubr. närmast före 16 a § sätts närmare före 16 d §; nya 9 a, 16 a, 16 b, 16 c §§
Ikraft: 2007-07-02
Ändring, SFS 2007:455
Rubrik: Förordning (2007:455) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 2 d §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:905
Rubrik: Förordning (2007:905) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 2, 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18 §§, rubr. närmast före 3, 13, 14, 17, 18 §§; nuvarande 19 § betecknas 2 §; ändr. 1, den nya 2, 5, 6, 9 a, 12, 16, 16 c, 16 d, 20, 22 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:977
Rubrik: Förordning (2008:977) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1129
Rubrik: Förordning (2010:1129) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5, 6 §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2010-12-01
Ändring, SFS 2010:1710
Rubrik: Förordning (2010:1710) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:423
Rubrik: Förordning (2012:423) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:691
Rubrik: Förordning (2012:691) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:201
Rubrik: Förordning (2013:201) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6, 16, 16 a, 16 c, 16 d §§, rubr. närmast före 6 §; nya 6 a, 6 b, 7 a §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:683
Rubrik: Förordning (2013:683) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 16 b §; ändr. 17, 21 §§
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2015:506
Rubrik: Förordning (2015:506) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-08-03
Ändring, SFS 2017:465
Rubrik: Förordning (2017:465) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:821
Rubrik: Förordning (2017:821) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 5, 6, 6 a, 9 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:45
Rubrik: Förordning (2018:45) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2020:623
Rubrik: Förordning (2020:623) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 b §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2020-10-01
Ändring, SFS 2022:813
Rubrik: Förordning (2022:813) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 2, 5, 6, 9, 12, 16 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 3, 4, 5 a, 19 §§
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1020
Rubrik: Förordning (2022:1020) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: nuvarande 9 b § betecknas 9 d §; ändr. 9 a §; nya 9 b, 9 c §§
Ikraft: 2022-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1245
Rubrik: Förordning (2022:1245) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 18 §
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1347
Rubrik: Förordning (2022:1347) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2022:1348
Rubrik: Förordning (2022:1348) om ändring i förordningen (2022:1020) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 a § i 2022:1020
Ändring, SFS 2022:1435
Rubrik: Förordning (2022:1435) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: nya 18 a, 18 b §§, ny rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 2022-12-01
Ändring, SFS 2023:938
Rubrik: Förordning (2023:938) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 2024-02-01