Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:592 · Visa fulltext
Lag (2000:592) om viltvårdsområden
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2009:833
Rubrik: Lag (2009:833) om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2017:483
Rubrik: Lag (2017:483) om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260