Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:562 · Visa fulltext
Lag (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2002:331
Rubrik: Lag (2002:331) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2 §§; ny 4 kap 35 §, rubr. närmast före 4 kap 35 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:88, bet. 2001/02:JuU17, rskr. 2001/02:224
Ändring, SFS 2003:1171
Rubrik: Lag (2003:1171) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2004:69
Rubrik: Lag (2004:69) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap 10 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:150, bet. 2003/04:FiU14, rskr. 2003/04:139
Ändring, SFS 2004:327
Rubrik: Lag (2004:327) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap 10 §, rubr. närmast före 5 kap 10 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217
Ändring, SFS 2005:491
Rubrik: Lag (2005:491) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2, 4, 6, 7, 8 §§, 3 kap 1 §, 4 kap 8, 11, 13, 25, 26 §§, 5 kap 1, 2, 10 §§, rubr. närmast före 4 kap 25, 26 §§, 5 kap 10 §; nya 4 kap 25 a, 25 b, 25 c, 26 a, 26 b, 26 c §§, rubr. närmast före 4 kap 25 a, 25 b, 26, 26 a, 26 c §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275
Ändring, SFS 2005:708
Rubrik: Lag (2005:708) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:540
Rubrik: Lag (2006:540) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap 10 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317
Ändring, SFS 2006:904
Rubrik: Lag (2006:904) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 20 §
Ikraft: 2008-12-12
Förarbeten: Prop. 2005/06:194, bet. 2005/06:JuU38, rskr. 2005/06:300
Ändring, SFS 2006:1383
Rubrik: Lag (2006:1383) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap 10 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2007:557
Rubrik: Lag (2007:557) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap 10 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:708) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ikrafttr. av 2005:708
Ändring, SFS 2007:982
Rubrik: Lag (2007:982) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2 §§, 4 kap 25, 25 a 26, 27, 28 §§; nya 4 kap 28 a, 28 b §§, rubr. närmast före 4 kap 28 a, 28 b §§, rubr. närmast efter 4 kap 28 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:178, 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Ändring, SFS 2008:858
Rubrik: Lag (2008:858) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 4 kap. 27, 28 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:163, bet. 2008/09:JuU3, rskr. 2008/09:6
Ändring, SFS 2008:1093
Omfattning: ikrafttr. av 2006:904
Ändring, SFS 2009:487
Rubrik: Lag (2009:487) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 4 kap. 25 §, 5 kap. 9 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:2066
Rubrik: Lag (2010:2066) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:766
Rubrik: Lag (2011:766) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2011:906
Rubrik: Lag (2011:906) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 3 kap. 1 §; nya 4 kap. 24 a, 24 b §§, rubr. närmast före 4 kap. 24 a, 24 b §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302
Ändring, SFS 2011:1208
Rubrik: Lag (2011:1208) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 2 kap. 6 §, 4 kap. 20 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:159, bet. 2011/12:JuU3, rskr. 2011/12:43
Ändring, SFS 2011:1505
Rubrik: Förordning (2011:1505) om ikraftträdande av lagen (2011:1208) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1208
Ändring, SFS 2012:284
Rubrik: Lag (2012:284) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 4 kap. 25, 25 a, 25 b, 25 c, 26, 26 a, 26 b, 26 c §§; rubr. närmast före 4 kap. 25, 25 a, 25 b §§, 26 §, 26 a §, 26 c §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2012:764
Rubrik: Lag (2012:764) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ny 1 kap. 8 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59, EUTL93/2009 s23
CELEX-nr: 32009F0315
Ändring, SFS 2013:447
Rubrik: Lag (2013:447) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:126, bet. 2012/13:JuU18, rskr. 2012/13:243
Ändring, SFS 2013:572
Rubrik: Lag (2013:572) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292
Ändring, SFS 2013:836
Rubrik: Lag (2013:836) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 2 kap. 4 §, 3 kap. 1 §, 4 kap. 11, 13, 29, 30 §§, 5 kap. 8 §; nya 4 kap. 29 a, 31 a §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:170, bet. 2013/14:JuU4, rskr. 2013/14:30
Ändring, SFS 2014:639
Rubrik: Förordning (2014:639) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 4 kap. 34 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2913/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:980
Rubrik: Lag (2014:980) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390
Ändring, SFS 2014:1424
Rubrik: Lag (2014:1424) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 4 kap. 25, 27, 28 a, 28 b §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22
Ändring, SFS 2015:84
Rubrik: Lag (2015:84) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 2 kap. 14 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:106
Rubrik: Lag (2015:106) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 2 kap. 15 §, 4 kap. 33 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2015:717
Rubrik: Lag (2015:717) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2016:56
Rubrik: Lag (2016:56) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2017:131
Rubrik: Lag (2017:131) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 kap. 33 §; ny 4 kap. 32 a §, rubr. närmast före 4 kap. 32 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2017:1005
Rubrik: Lag (2017:1005) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ny 1 kap. 7 a §
Ikraft: 2017-12-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28
Ändring, SFS 2019:755
Rubrik: Lag (2019:755) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:65
Rubrik: Lag (2020:65) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2, 4 §§; nya 4 kap. 28 c, 28 d, 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§, rubr. närmast före 4 kap. 28 c, 28 e, 28 f, 28 g, 28 h §§
Ikraft: 2020-04-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:64, bet. 2019/20:JuU19, rskr. 2019/20:170
Ändring, SFS 2020:385
Rubrik: Lag (2020:385) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 13 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:89, bet. 2019/20:JuU40, rskr. 2019/20:274
Ändring, SFS 2021:239
Rubrik: Lag (2021:239) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 1, 2 §§; ny 4 kap. 24 c §, rubr. närmast före 4 kap. 24 c §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:72, bet. 2020/21:JuU16, rskr. 2020/21:234
Ändring, SFS 2021:712
Rubrik: Lag (2021:712) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ny 1 kap. 9 §
Ikraft: 2021-07-15
Förarbeten: Prop. 2020/21:197, bet. 2020/21:JuU38, rskr. 2020/21:423
Ändring, SFS 2021:901
Rubrik: Lag (2021:901) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2021-11-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:206, bet. 2021/22:FiU7, rskr. 2021/22:11
Ändring, SFS 2022:321
Rubrik: Lag (2022:321) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: upph. 4 kap. 18 §; ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 16, 17, 19, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 4 kap. 19 §, rubr. närmast efter 4 kap. 13 §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:1754
Rubrik: Lag (2022:1754) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:536
Rubrik: Lag (2023:536) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 4 kap. 25 b, 28 a §§
Ikraft: 2023-10-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:126, bet. 2022/23:JuU31, rskr. 2023/24:2
Ändring, SFS 2024:121
Rubrik: Lag (2024:121) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 §
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, bet. 2023/24:FiU15, rskr. 2023/24:135