Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:537 · Visa fulltext
Lag (2000:537) om märkning och registrering av hundar
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:76, bet. 1999/2000:MJU16, rskr. 1999/2000:224
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2003:53
Rubrik: Lag (2003:53) om ändring i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar
Omfattning: ändr. 4, 5, 11 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:189, bet. 2002/03:MJU5, rskr. 2002/03:98
Ändring, SFS 2007:363
Rubrik: Lag (2007:363) om ändring i lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar
Omfattning: ändr. 4, 5, 11 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:77, bet. 2006/07:MJU15, rskr. 2006/07:165
Ändring, SFS 2007:1150
Omfattning: upph.