Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:466 · Visa fulltext
Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Upphävd: 2018-01-01
Ändring, SFS 2002:430
Rubrik: Lag (2002:430) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2005:963
Rubrik: Lag (2005:963) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2007:1389
Rubrik: Lag (2007:1389) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:11, bet. 2007/08:SkU17, rskr. 2007/08:89
Ändring, SFS 2011:1403
Rubrik: Lag (2011:1403) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2015:471
Rubrik: Lag (2015:471) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Ändring, SFS 2017:401
Rubrik: Lag (2017:401) om ändring i lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268
Ändring, SFS 2017:402
Rubrik: Lag (2017:402) om upphävande av lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Omfattning: upph.
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268