Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:461 · Visa fulltext
Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:91, bet. 1999/2000:SfU13, rskr. 1999/2000:235
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 2000:462
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2000:999
Rubrik: Lag (2000:999) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:485
Rubrik: Lag (2001:485) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:1139
Rubrik: Lag (2001:1139) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 2000/01:134, bet. 2001/02:LU1, rskr. 2001/02:46
Ändring, SFS 2002:214
Rubrik: Lag (2002:214) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: upph. 3 kap 4 §; ändr. 1 kap 6, 10 §§, 2 kap 4 §, 3 kap 3 §, 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 14 §§, 7 kap 1, 2 §§; ny 7 kap 15 §
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:304
Rubrik: Lag (2002:304) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §; ny 7 kap 14 a §
Förarbeten: Prop. 2001/02:164, bet. 2001/02:SfU16, rskr. 2001/02:252
Ändring, SFS 2002:323
Rubrik: Lag (2002:323) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §, 6 kap 6, 9 §§
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:324
Rubrik: Lag (2002:324) om ändring i lagen (2002:214) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 7 kap 15 § i 2002:214
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:1081
Rubrik: Lag (2002:1081) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48
Ändring, SFS 2004:848
Rubrik: Lag (2004:848) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 1, 4, 10, 14 a §§, 8 kap 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1247
Rubrik: Lag (2004:1247) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr. 11, bet. 2004/05:SfU1, rskr. 2004/05:112
Ändring, SFS 2006:1490
Rubrik: Lag (2006:1490) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 7 kap 14 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:9, bet. 2006/07:SfU4, rskr. 2006/07:34
Ändring, SFS 2007:112
Rubrik: Lag (2007:112) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 1 kap 10 §, 6 kap 11 §
Ikraft: 2007-05-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:29, bet. 2006/07:SfU5, rskr. 2006/07:113
Ändring, SFS 2007:210
Rubrik: Lag (2007:210) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:49, bet. 2006/07:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ändring, SFS 2007:300
Rubrik: Lag (2007:300) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 7 kap 9 §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:59, bet. 2006/07:SfU9, rskr. 2006/07:158
Ändring, SFS 2007:1014
Rubrik: Lag (2007:1014) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: ändr. 8 kap 4 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2009:1003
Rubrik: Lag (2009:1003) om ändring i lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn
Omfattning: 7 kap. 1, 4, 14 a §§, 8 kap. 1, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.