Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:46 · Visa fulltext
Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2000-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2001:1243
Rubrik: Lag (2001:1243) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 4 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:25, bet. 2001/02:SkU10, rskr. 2001/02:124
Ändring, SFS 2003:730
Rubrik: Lag (2003:730) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattning för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2011:1402
Rubrik: Lag (2011:1402) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 15 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2019:460
Rubrik: Lag (2019:460) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
Omfattning: upph. 12 §, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:88, bet. 2018/19:SkU19, rskr. 2018/19:246
Ändring, SFS 2021:1168
Rubrik: Lag (2021:1168) om ändring i lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46