Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:338 · Visa fulltext
Förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: EGTL123/1998 s1, EGTL230/1991 s1
CELEX-nr: 31998L0008 31991L0414
Upphävd: 2016-07-01
Ändring, SFS 2000:969
Rubrik: Förordning (2000:969) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:20
Rubrik: Förordning (2001:20) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ny 49 a §, rubr. närmast före 49 a §
Ikraft: 2001-02-15
Ändring, SFS 2006:1049
Rubrik: Förordning (2006:1049) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: upph. 43, 53 §§, rubr. närmast före 53 §; ändr. 1-11, 17, 28, 38, 40, 41, 44, 45, 49 a, 50, 52, 54 §§, rubr. närmast före 40, 52 §§
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL123/1998 s1, EUTL142/2006 s6, EUTL158/2004 s7, EUTL70/2005 s1
CELEX-nr: 31998L0008, 32006L0050, 32004R0850, 32005R0396
Ändring, SFS 2008:258
Rubrik: Förordning (2008:258) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 9, 26, 27, 29, 44, 45, 46, 47, 49 a §§
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: EGTL123/1998 s1, EUTL81/2008 s57
CELEX-nr: 31998L0008, 32008L0031
Ändring, SFS 2010:5
Rubrik: Förordning (2010:5) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:709
Rubrik: Förordning (2010:709) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2010-07-15
Förarbeten: EUTL262/2009 s40
CELEX-nr: 32009L0107
Ändring, SFS 2010:1191
Rubrik: Förordning (2010:1191) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ändr. 18, 22, 50, 54 §§
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2011:33
Rubrik: Förordning (2011:33) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ändr. 51 §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2011:1199
Rubrik: Förordning (2011:1199) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ändr. 49 a §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2013:705
Rubrik: Förordning (2013:705) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 §; ändr. 3, 4, 5, 54 §§, rubr. närmast före 54 §; ny rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2013-09-12
Förarbeten: EUTL167/2012 s1
CELEX-nr: 32012R0528
Ändring, SFS 2013:897
Rubrik: Förordning (2013:897) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:237
Rubrik: Förordning (2014:237) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2014-05-14
Ändring, SFS 2014:429
Rubrik: Förordning (2014:429) om ändring i förordningen (2000:338) om biocidprodukter
Omfattning: upph. 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 35, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 12, 35, 38 §§; ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 3 §; ny rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2014-07-15
Ändring, SFS 2016:402
Omfattning: upph.