Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:274 · Visa fulltext
Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2000-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:89, bet. 1999/2000:LU21, rskr. 1999/2000:202, EGTL372/1985 s31, EGTL144/1997 s19
CELEX-nr: 31985L0577 31997L0007
Upphävd: 2005-04-01
Ändring, SFS 2005:59
Omfattning: upph.