Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1383 · Visa fulltext
Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:26, bet. 2000/01:BoU2, rskr. 2000/01:91
Ändring, SFS 2002:104
Rubrik: Lag (2002:104) om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:58, bet. 2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160
Ändring, SFS 2013:866
Rubrik: Lag (2013:866) om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Omfattning: nuvarande 2, 3, 4 §§ betecknas 3, 7, 8 §§; ändr. 1, 5 §§, de nya 3, 7, 8 §§; nya 2, 4, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:178, bet. 2013/14:CU5, rskr. 2013/14:39
Ändring, SFS 2022:385
Rubrik: Lag (2022:385) om ändring i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2022-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:95, bet. 2021/22:CU17, rskr. 2021/22:259