Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1377 · Visa fulltext
Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:TU1, rskr. 2000/02:80