Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1306 · Visa fulltext
Tullförordning (2000:1306)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL302/1992 s1, EGTL253/1993 s1, EGTL040/1993 s1, EGTL341/1994 s8, EGTL256/1987 s1
CELEX-nr: 31992R2913 31993R2454 31993R0339 31994R3295 31987R2658
Upphävd: 2016-05-01
Ändring, SFS 2001:818
Rubrik: Förordning (2001:818) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 26, 27 §§; ny 24 a §, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: EGTL253/1993 s1, EGTL302/1992 s1
CELEX-nr: 31993R2454, 31992R2913
Ändring, SFS 2004:212
Rubrik: Förordning (2004:212) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: nuvarande 24 a § betecknas 24 f §, rubr. närmast före 24 a § sätts närmast före 24 f §; ändr. 23, 33, 54, 55 §§; nya 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 24 e §§, rubr. närmast före 24 a §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:1132
Rubrik: Förordning (2004:1132) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:896
Rubrik: Förordning (2005:896) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 66 §; ny 66 a §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:913
Rubrik: Förordning (2006:913) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: upph. 77 §; ändr. 67, 70, 78 §§, rubr. närmast före 67 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EUTL196/2003 s7
CELEX-nr: 32003R1383
Ändring, SFS 2007:354
Rubrik: Förordning (2007:354) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: nya 70 a, 70 b §§, rubr. närmast före 70 a §
Ikraft: 2007-06-15
Förarbeten: EUTL309/2005 s9
CELEX-nr: 32005R1889
Ändring, SFS 2007:1272
Rubrik: Förordning (2007:1272) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 22, 46, 75, 76 §§; nya 10 a, 10 b §§, rubr. närmast före 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:1188
Rubrik: Förordning (2008:1188) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 22, 30 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1067
Rubrik: Förordning (2009:1067) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2010:112
Rubrik: Förordning (2010:112) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: upph. 24 a, 24 e §§; ändr. 3, 23, 24 b, 24 c, 24 d, 33 §§, rubr. närmast efter 24 §
Ikraft: 2010-04-01
Ändring, SFS 2010:1044
Rubrik: Förordning (2010:1044) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 60 §
Ikraft: 2010-09-01
Ändring, SFS 2011:389
Rubrik: Förordning (2011:389) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 4, 13, 16, 17, 20, 21, 27, 32, 33, 36, 40, 42 §§
Ikraft: 2011-05-15
Ändring, SFS 2011:783
Rubrik: Förordning (2011:783) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: upph. 46, 47 §§; ändr. 78 §
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2011:1267
Rubrik: Förordning (2011:1267) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: nya 3 a, 46 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:166
Rubrik: Förordning (2012:166) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2014:343
Rubrik: Förordning (2014:343) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 67, 68, 69 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: EUTL181/2013 s15
CELEX-nr: 32013R0608
Ändring, SFS 2014:1052
Rubrik: Förordning (2014:1052) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 66, 66 a §§
Ikraft: 2014-09-01
Förarbeten: EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2014:1203
Rubrik: Förordning (2014:1203) om ändring i tullförordningen (2000:1306)
Omfattning: ändr. 57, 61, 63, 64, 70 b §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2016:287
Omfattning: upph.