Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:130 · Visa fulltext
Lag (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:25, bet. 1999/2000:FöU3, rskr. 1999/2000:158
Ändring, SFS 2007:664
Rubrik: Lag (2007:664) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2007-10-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:FöU10, rskr. 2006/07:226
Ändring, SFS 2008:718
Rubrik: Lag (2008:718) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266
Ändring, SFS 2014:687
Rubrik: Lag (2014:687) om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262