Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1225 · Visa fulltext
Lag (2000:1225) om straff för smuggling
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2000:1324
Rubrik: Lag (2000:1324) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 2000/01:9, bet. 2000/01:UU3, rskr. 2000/01:49
Ändring, SFS 2002:886
Rubrik: Lag (2002:886) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:10, bet. 2002/03:SkU3, rskr. 2002/03:20
Ändring, SFS 2003:152
Rubrik: Lag (2003:152) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:813
Rubrik: Lag (2003:813) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:123
Rubrik: Lag (2004:123) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2004:210
Rubrik: Lag (2004:210) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:97, bet. 2003/04:SkU27, rskr. 2003/04:187
Ändring, SFS 2004:235
Rubrik: Lag (2004:235) om straff för smuggling
Omfattning: ändr 1 §
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2005:318
Rubrik: Lag (2005:318) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:461
Rubrik: Lag (2005:461) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2006:1328
Rubrik: Lag (2006:1328) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:4, bet. 2006/06:UU4, rskr. 2006/07:24
Ändring, SFS 2007:465
Rubrik: Lag (2007:465) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 25 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2007:1277
Rubrik: Lag (2007:1277) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Ändring, SFS 2008:520
Rubrik: Lag (2008:520) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 17 §§; ny 25 a §, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 20007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2010:109
Rubrik: Lag (2010:109) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2011:1405
Rubrik: Lag (2011:1405) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2014:677
Rubrik: Lag (2014:677) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1500
Rubrik: Lag (2014:1500) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2016:275
Rubrik: Lag (2016:275) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 8, 31 §§
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:489
Rubrik: Lag (2016:489) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 6, 14 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:111, bet. 2015/16:JuU15, rskr. 2015/16:233
Ändring, SFS 2016:545
Rubrik: Lag (2016:545) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 20, 27 §§; ny 20 a §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2018:1315
Rubrik: Lag (2018:1315) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390
Ändring, SFS 2019:42
Rubrik: Lag (2019:42) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2020:835
Rubrik: Lag (2020:835) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 12 §; nya 34, 35, 36 §§, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 2020-11-01
Förarbeten: Prop.2019/20:169, bet. 2020/21:JuU2, rskr. 2021/21:12
Ändring, SFS 2020:901
Rubrik: Lag (2020:901) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 12, 14, 15, 27, 28 §§; nya 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31
Ändring, SFS 2021:761
Rubrik: Lag (2021:761) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 23, 27 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 1 a, 21 a, 21 b, 21 c, 37, 38, 39, 40 §§
Ikraft: 2021-08-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:192, bet. 2020/21:JuU37, rskr. 2020/21:414
Ändring, SFS 2021:1152
Rubrik: Lag (2021:1152) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2022:322
Rubrik: Lag (2022:322) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1, 26 §§, rubr. närmast före 26 §; nya 26 a, 29 a §§, rubr. närmast före 29 a §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:672
Rubrik: Lag (2022:672) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:1484
Rubrik: Lag (2022:1484) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:256, bet. 2022/23:SkU5, rskr. 2022/23:5.
Ändring, SFS 2022:1777
Rubrik: Lag (2022:1777) om ändring i lagen (2022:1484) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 1 § i 2022:1484
Förarbeten: Prop. 2022/23:17, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2023:259
Rubrik: Lag (2023:259) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:53, bet. 2022/23:JuU8, rskr. 2022/23:179
Ändring, SFS 2023:873
Rubrik: Lag (2023:873) om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling
Omfattning: ändr. 6 a, 6 b §§
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:33, bet. 2023/24:JuU4, rskr. 2023/24:84