Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1175 · Visa fulltext
Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
Departement: Finansdepartementet KO
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:34, bet. 2000/01:LU3, rskr. 2000/01:84, EGTL166/1998 s51
CELEX-nr: 31998L0027
Ändring, SFS 2001:401
Rubrik: Lag (2001:401) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217
Ändring, SFS 2008:504
Rubrik: Lag (2008:504) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2010:16
Rubrik: Lag (2010:16) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:156
Ändring, SFS 2010:726
Rubrik: Lag (2010:726) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331
Ändring, SFS 2011:274
Rubrik: Lag (2011:274) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:15, bet. 2010/11:CU12, rskr. 2010/11:168, EUTL110/2009 s30
CELEX-nr: 32009L0022
Ändring, SFS 2016:216
Rubrik: Lag (2016:216) om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159